Gotlands län
Fakta & Perspektiv
58 003 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsstruktur

Befolkningsstruktur

Senast uppdaterad 2017-02-21
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge Gotlands län har något lägre andel barn under 10 år, kvinnor och män 25-44 år i befolkningen än riksgenomsnittet. Andelen personer i åldrarna över 50 år är högre än riksgenomsnittet.

Folkmängd 2016-12-31 i Gotlands län jämfört med riket

             

Ålder

Gotlands län

Riket

Antal

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

1 342

1 472

2,3

2,5

2,9

3,1

5-9

1 509

1 592

2,6

2,7

2,9

3,1

10-14

1 439

1 513

2,5

2,6

2,7

2,9

15-19

1 399

1 525

2,4

2,6

2,5

2,8

20-24

1 581

1 917

2,7

3,3

3,1

3,3

25-29

1 646

1 754

2,8

3,0

3,5

3,7

30-34

1 364

1 384

2,4

2,4

3,1

3,3

35-39

1 470

1 468

2,5

2,5

3,0

3,2

40-44

1 710

1 751

2,9

3,0

3,2

3,3

45-49

1 881

1 810

3,2

3,1

3,2

3,3

50-54

2 085

2 021

3,6

3,5

3,3

3,4

55-59

2 002

1 904

3,5

3,3

2,9

2,9

60-64

2 079

2 066

3,6

3,6

2,8

2,8

65-69

2 038

2 138

3,5

3,7

2,9

2,8

70-74

2 076

1 970

3,6

3,4

2,8

2,6

75-79

1 336

1 246

2,3

2,1

1,9

1,7

80-84

1 007

769

1,7

1,3

1,4

1,1

85-89

715

418

1,2

0,7

1,0

0,6

90-94

295

162

0,5

0,3

0,5

0,2

95-99

111

28

0,2

0,0

0,1

0,0

100-

8

2

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

29 093

28 910

50,2

49,8

49,8

50,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta