Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 686 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2019-10-23
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2018 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Gotlands län

Riket

Kvinnor

Män    

Kvinnor

Män    

Cirkulationsorganens sjukdomar

325

367

304

292

Tumörer

264

316

221

241

Yttre orsaker till sjukdom och död (skador och förgiftningar)

58

82

38

64

Sjukdomar i nervsystemet

54

71

64

48

Andningsorganens sjukdomar

81

54

73

65

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

41

44

27

29

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

58

31

85

49

Vissa infektions­ och parasitsjukdomar

24

27

23

21

Matsmältningsorganens sjukdomar

10

24

28

29

Symtom, sjukdomstecken och onormala fynd som ej klassificeras annorstädes

75

20

32

24

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

0

7

3

3

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

3

7

3

2

Sjukdomar i urin­ och könsorganen

3

7

14

15

Vissa perinatala tillstånd

0

3

1

1

Graviditet, förlossning och barnsängstid

0

-

0

-

Hudens och underhudens sjukdomar

3

0

2

2

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

3

0

6

3

Samtliga dödsorsaker

1 003

1 061

924

889

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta