Gotlands län
Fakta & Perspektiv
58 003 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2016-12-08
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2016 efter näringsgren (SNI 2007)

         

Näringsgren

Antal

Andel

Gotlands län

Riket

Gotlands län

Riket

Areella

2 733

249 798

27,4

19,6

Tillverkning, gruvor, energi

723

63 560

7,2

5,0

Byggindustri

920

104 000

9,2

8,2

Handel

802

143 763

8,0

11,3

Hotell och restaurang

419

33 791

4,2

2,7

Transport och kommunikation

203

31 459

2,0

2,5

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

2 035

342 084

20,4

26,9

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

627

100 466

6,3

7,9

Andra samhälleliga och personliga tjänster

1 527

203 165

15,3

16,0

Samtliga exkl okänd näringsgren

9 989

1 272 086

100

100

Näringsgren okänd

77

7 986

 

 

Totalt

10 066

1 280 072

 

 

Källa: Statsitiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta