Gotlands län
Fakta & Perspektiv
58 003 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Jordbruket // Jordbrukets djur

Jordbrukets djur

Senast uppdaterad 2017-06-07
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Livsmedelsproducerande husdjur, antal och andel av riket 2016

Djurslag Gotlands län Riket Länets andel (%)
Kor, mjölkproduktion 15 272 330 883 4,62
Kor, uppfödning av kalvar 4 798 193 657 2,48
Kvigor, tjurar och stutar 20 993 489 217 4,29
Kalvar, under 1 år 19 411 475 917 4,08
Baggar och tackor 33 097 281 327 11,76
Lamm 37 363 296 847 12,59
Galtar för avel 32 1 481 2,16
Suggor för avel 4 104 138 983 2,95
Slaktsvin >20 kg 27 956 835 323 3,35
Smågrisar <20 kg 12 664 378 499 3,35
Höns 265 964 8 174 310 3,25
Värpkycklingar 41 046 1 575 281 0,00
Slaktkycklingar .. 9 002 683 0,00
Kalkoner .. .. ..
Hästar* 2 066 101 247 ..
Nötkreatur 60 474 1 489 674 4,06
Får 70 460 578 174 12,19
Svin 44 756 1 354 286 3,30
Höns 307 010 18 752 274 1,64

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta