Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 686 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län

Grundskolan

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för grundskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för grundskolan 2018. Kronor per elev.

Kommun/Region Kronor per elev
Falun 99 847
Kalmar 101 640
Norrtälje 116 927
Östersund 114 319
Gotland 120 082
Gotlands län 120 082
Riket 119 318
Kommunala kostnader för grundskolan 2008-2018. Kronor per elev

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Falun 83 376 86 640 81 793 84 258 - 89 936 88 412 90 201 95 924 99 335 99 847
Kalmar 79 233 81 631 78 997 83 290 89 327 89 898 90 165 91 991 96 419 99 079 101 640
Norrtälje 78 979 84 249 89 534 96 725 102 348 104 180 111 106 113 938 109 350 104 137 116 927
Östersund 85 254 87 170 87 493 86 878 89 110 93 519 97 651 95 449 97 522 104 013 114 319
Gotland 89 381 94 001 104 496 105 549 107 225 109 965 117 425 118 228 120 581 119 775 120 082
Gotlands län 89 381 94 001 104 496 105 549 107 225 109 965 117 425 118 228 120 581 119 775 120 082
Riket 85 472 87 958 91 181 93 878 96 761 98 466 100 462 102 974 111 068 115 464 119 318
Kommunala kostnader för grundskolan 2008-2018. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Falun 100 104 98 101 - 108 106 108 115 119 120
Kalmar 100 103 100 105 113 113 114 116 122 125 128
Norrtälje 100 107 113 122 130 132 141 144 138 132 148
Östersund 100 102 103 102 105 110 115 112 114 122 134
Gotland 100 105 117 118 120 123 131 132 135 134 134
Gotlands län 100 105 117 118 120 123 131 132 135 134 134
Riket 100 103 107 110 113 115 118 120 130 135 140

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta