Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 686 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Äldre och funktionsnedsatta

Äldre och funktionsnedsatta

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring

Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnaderna för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning innefattar boende i särskilda boendeformer, sjukhem, hemtjänst och färdtjänst.

PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2018

Kommun/Region Kronor per invånare
Falun 21 372
Kalmar 23 074
Norrtälje 18 091
Östersund 26 718
Gotland 20 253
Gotlands län 20 253
Riket 23 062
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2008-2018. Kronor per invånare

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Falun 16 707 17 463 17 402 17 839 18 153 17 902 18 567 18 873 19 324 19 993 21 372
Kalmar 18 465 19 421 19 842 20 966 20 852 21 440 21 430 21 519 21 953 22 422 23 074
Norrtälje 15 190 15 340 16 085 16 825 17 504 18 865 19 659 19 916 17 770 17 740 18 091
Östersund 18 781 19 419 20 247 21 239 21 954 22 699 23 461 24 117 24 757 25 658 26 718
Gotland 17 580 17 998 17 131 17 844 18 600 18 911 19 799 20 589 20 501 19 811 20 253
Gotlands län 17 580 17 998 17 131 17 844 18 600 18 911 19 799 20 589 20 501 19 811 20 253
Riket 17 599 17 838 18 171 18 734 19 377 19 925 20 438 21 112 21 651 22 314 23 062
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2008-2018. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Falun 100 105 104 107 109 107 111 113 116 120 128
Kalmar 100 105 107 114 113 116 116 117 119 121 125
Norrtälje 100 101 106 111 115 124 129 131 117 117 119
Östersund 100 103 108 113 117 121 125 128 132 137 142
Gotland 100 102 97 102 106 108 113 117 117 113 115
Gotlands län 100 102 97 102 106 108 113 117 117 113 115
Riket 100 101 103 106 110 113 116 120 123 127 131

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta