Hallands län
Fakta & Perspektiv
329 352 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Befolkning och hushåll // Småhus per kommun

Småhus per kommun

Senast uppdaterad 2011-07-01
Förklaring
Fastighetstaxeringsregistret hos SCB har använts för att framställa statistiken. Fastighetstaxeringsregistret innehåller uppgifter från Skatteverket om landets samtliga skattepliktiga fastigheter. Småhus med ett taxeringsvärde under 50 000 kronor ingår inte i statistiken.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Antal taxerade småhusenheter 2014

Kommun/Region Helårsbostäder Fritidsbostäder Summa småhus Fritidshusens andel av summa småhus
Falkenberg 10 316 4 075 14 391 28,3
Halmstad 18 586 5 399 23 985 22,5
Hylte 2 704 655 3 359 19,5
Kungsbacka 19 935 3 348 23 283 14,4
Laholm 6 959 4 326 11 285 38,3
Varberg 11 827 5 301 17 128 30,9
Hallands län 70 327 23 104 93 431 24,7
Riket 1 692 789 422 655 2 115 444 20,0

Antal fritidsbostäder 2005-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommun/Region

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Falkenberg

3 520

3 733

3 795

3 822

3 966

3 981

4 006

4 071

4 080

4 075

Halmstad

3 984

4 417

4 434

4 455

4 708

4 735

4 758

5 382

5 394

5 399

Hylte

545

613

617

623

636

642

641

651

654

655

Kungsbacka

3 509

3 595

3 485

3 411

3 366

3 356

3 354

3 384

3 365

3 348

Laholm

3 973

4 109

4 114

4 151

4 176

4 176

4 208

4 306

4 319

4 326

Varberg

4 924

5 144

5 185

5 204

5 218

5 233

5 250

5 286

5 302

5 301

Hallands län

20 455

21 611

21 630

21 666

22 070

22 123

22 217

23 080

23 114

23 104

Riket

381 053

402 891

403 389

407 111

406 542

406 542

411 358

423 090

425 429

422 655

Fritidsbostädernas andel av samtliga småhus 2005-2014

Kommun/Region

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Falkenberg

26,8

27,8

27,9

27,8

28,4

28,4

28,3

28,5

28,4

28,3

Halmstad

18,4

19,8

19,8

19,7

20,5

20,5

20,6

22,6

22,6

22,5

Hylte

16,9

18,6

18,7

18,8

19,2

19,3

19,2

19,4

19,5

19,5

Kungsbacka

16,6

16,7

15,8

15,4

15,0

14,8

14,7

14,7

14,5

14,4

Laholm

38,2

38,6

38,3

38,3

38,1

38,0

38,0

38,4

38,4

38,3

Varberg

32,1

32,7

32,3

32,1

31,8

31,5

31,3

31,2

31,1

30,9

Hallands län

24,1

24,9

24,5

24,4

24,5

24,4

24,3

24,9

24,8

24,7

Riket

19,3

20,0

19,9

19,8

19,7

19,7

19,7

20,0

20,1

20,0

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Utveckling av antalet fritidsbostäder 2006-2014. Index år 2006=100

Kommun/Region 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Falkenberg 100 102 102 106 107 107 109 109 109
Halmstad 100 100 101 107 107 108 122 122 122
Hylte 100 101 102 104 105 105 106 107 107
Kungsbacka 100 97 95 94 93 93 94 94 93
Laholm 100 100 101 102 102 102 105 105 105
Varberg 100 101 101 101 102 102 103 103 103
Hallands län 100 100 100 102 102 103 107 107 107
Riket 100 100 101 101 101 102 105 106 105

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta