Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 280 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Arbete // Förvärvsfrekvens i åldersgrupp…

Förvärvsfrekvens i åldersgrupper

Senast uppdaterad 2018-11-29
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2017 i åldersgrupper

                 

Kvinnor och män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Berg

21,5

72,6

78,4

85,3

88,0

80,1

39,5

82,8

Bräcke

20,4

68,1

71,7

82,2

86,0

75,4

28,7

79,2

Härjedalen

25,9

76,2

81,6

86,4

87,2

80,5

32,7

83,8

Krokom

24,3

71,7

80,9

91,0

90,9

82,2

34,8

86,7

Ragunda

16,3

69,2

77,9

81,0

84,6

74,6

31,9

79,4

Strömsund

23,1

74,0

77,6

84,8

85,5

77,2

30,3

81,0

Åre

25,8

75,2

80,9

87,1

88,4

81,0

33,6

84,3

Östersund

22,6

71,9

77,9

87,4

88,1

79,8

26,1

83,1

Jämtlands län

23,0

72,5

78,5

87,1

87,9

79,5

30,0

83,2

Riket

23,3

65,3

76,6

84,2

85,8

76,2

22,6

80,8

                 

Kvinnor

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Berg

27,9

73,0

76,7

83,1

88,6

79,6

31,6

82,1

Bräcke

21,7

67,2

69,4

81,6

84,4

75,3

20,9

78,4

Härjedalen

25,0

76,0

78,7

86,0

87,5

81,1

27,1

83,5

Krokom

28,1

72,1

80,4

90,4

90,0

81,6

28,1

86,0

Ragunda

19,4

63,0

75,8

80,1

82,5

72,0

23,1

77,3

Strömsund

24,8

69,8

76,8

82,0

85,2

78,5

22,8

80,6

Åre

28,8

76,0

78,8

87,1

87,9

80,2

25,9

83,4

Östersund

25,3

70,8

77,1

86,2

87,4

79,8

21,2

82,4

Jämtlands län

25,6

71,4

77,3

86,0

87,3

79,4

23,7

82,5

Riket

25,7

65,1

74,6

82,9

85,0

75,0

17,7

79,4

                 

Män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Berg

16,8

72,3

79,7

87,3

87,4

80,5

46,5

83,4

Bräcke

19,6

68,6

73,5

82,8

87,5

75,4

36,1

80,0

Härjedalen

26,5

76,4

83,8

86,8

86,9

79,8

37,7

84,1

Krokom

21,0

71,4

81,4

91,5

91,7

82,6

40,9

87,3

Ragunda

13,8

73,9

79,8

81,7

86,4

77,0

39,4

81,3

Strömsund

21,7

77,2

78,3

87,2

85,8

75,9

36,8

81,3

Åre

23,3

74,6

82,9

87,2

89,0

81,7

40,0

85,1

Östersund

20,1

72,9

78,7

88,6

88,8

79,7

31,3

83,9

Jämtlands län

20,7

73,4

79,6

88,1

88,5

79,5

36,1

83,8

Riket

21,1

65,4

78,5

85,5

86,5

77,4

27,8

82,1

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2017 i åldersgrupper

                 

Kvinnor och män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Berg

21,5

72,6

78,4

85,3

88,0

80,1

39,5

82,8

Bräcke

20,4

68,1

71,7

82,2

86,0

75,4

28,7

79,2

Härjedalen

25,9

76,2

81,6

86,4

87,2

80,5

32,7

83,8

Krokom

24,3

71,7

80,9

91,0

90,9

82,2

34,8

86,7

Ragunda

16,3

69,2

77,9

81,0

84,6

74,6

31,9

79,4

Strömsund

23,1

74,0

77,6

84,8

85,5

77,2

30,3

81,0

Åre

25,8

75,2

80,9

87,1

88,4

81,0

33,6

84,3

Östersund

22,6

71,9

77,9

87,4

88,1

79,8

26,1

83,1

Jämtlands län

23,0

72,5

78,5

87,1

87,9

79,5

30,0

83,2

Riket

23,3

65,3

76,6

84,2

85,8

76,2

22,6

80,8

                 

Kvinnor

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Berg

27,9

73,0

76,7

83,1

88,6

79,6

31,6

82,1

Bräcke

21,7

67,2

69,4

81,6

84,4

75,3

20,9

78,4

Härjedalen

25,0

76,0

78,7

86,0

87,5

81,1

27,1

83,5

Krokom

28,1

72,1

80,4

90,4

90,0

81,6

28,1

86,0

Ragunda

19,4

63,0

75,8

80,1

82,5

72,0

23,1

77,3

Strömsund

24,8

69,8

76,8

82,0

85,2

78,5

22,8

80,6

Åre

28,8

76,0

78,8

87,1

87,9

80,2

25,9

83,4

Östersund

25,3

70,8

77,1

86,2

87,4

79,8

21,2

82,4

Jämtlands län

25,6

71,4

77,3

86,0

87,3

79,4

23,7

82,5

Riket

25,7

65,1

74,6

82,9

85,0

75,0

17,7

79,4

                 

Män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Berg

16,8

72,3

79,7

87,3

87,4

80,5

46,5

83,4

Bräcke

19,6

68,6

73,5

82,8

87,5

75,4

36,1

80,0

Härjedalen

26,5

76,4

83,8

86,8

86,9

79,8

37,7

84,1

Krokom

21,0

71,4

81,4

91,5

91,7

82,6

40,9

87,3

Ragunda

13,8

73,9

79,8

81,7

86,4

77,0

39,4

81,3

Strömsund

21,7

77,2

78,3

87,2

85,8

75,9

36,8

81,3

Åre

23,3

74,6

82,9

87,2

89,0

81,7

40,0

85,1

Östersund

20,1

72,9

78,7

88,6

88,8

79,7

31,3

83,9

Jämtlands län

20,7

73,4

79,6

88,1

88,5

79,5

36,1

83,8

Riket

21,1

65,4

78,5

85,5

86,5

77,4

27,8

82,1

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta