Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 280 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Befolkning och hushåll // Bostadslägenheter i kommunala …

Bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag

Senast uppdaterad 2018-01-17
Förklaring
De kommunala bostadsbolagen undersöks genom totalundersökning (företagsvisa uppgifter). Undersökningen avser fastigheter med flerbostadshus som har minst tre bostadslägenheter.
PDF
Diagram tidsserie

Antal bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag och därav lediga till uthyrning den 1 september 2017

       

Kommun/ Region

Antal bostads-lägenheter

Antal lediga till uthyrning

Andel lediga. Procent

Berg

460

7

1,5

Bräcke

475

6

1,3

Härjedalen

931

15

1,6

Krokom

1 108

11

1,0

Ragunda

302

6

2,0

Strömsund

920

5

0,5

Åre

346

1

0,3

Östersund

2 765

3

0,1

Jämtlands län

7 307

54

0,7

Riket

738 953

2 005

0,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Antal bostadslägenheter och därav lediga till uthyrning den 1 september 2004-2017 i kommunala bostadsföretag

Antal bostadslägenheter

Kommun/ Region

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

Berg

564

518

518

580

575

518

459

459

459

460

Bräcke

682

648

611

597

494

0

449

449

449

475

Härjedalen

1 051

1 051

1 029

1 015

1 026

1 027

979

941

929

931

Krokom

1 137

1 137

1 137

1 137

1 137

1 146

1 129

1 129

1 109

1 108

Ragunda

584

578

528

528

528

416

302

302

302

302

Strömsund

965

958

954

938

938

938

897

889

890

920

Åre

703

703

726

726

284

282

299

299

338

346

Östersund

3 873

3 902

4 052

4 037

3 990

3 990

4 143

4 143

4 143

2 765

Jämtlands län

9 559

9 495

9 555

9 558

8 972

8 317

8 657

8 611

8 619

7 307

Riket

784 738

780 510

781 322

781 926

771 990

763 744

751 429

744 915

737 610

738 953

                     

Antal bostadslägenheter lediga till uthyrning

Kommun/ Region

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

Berg

83

18

35

27

45

58

8

12

0

7

Bräcke

57

37

65

94

62

0

31

47

14

6

Härjedalen

104

126

90

91

70

97

55

93

22

15

Krokom

46

64

39

35

52

67

51

37

3

11

Ragunda

73

56

52

35

58

44

14

13

4

6

Strömsund

69

75

66

60

51

61

30

35

24

5

Åre

39

43

15

10

4

7

5

5

5

1

Östersund

79

94

74

82

41

26

47

35

16

3

Jämtlands län

550

513

436

434

383

360

241

277

88

54

Riket

14 074

13 550

11 269

9 903

9 090

10 165

6 746

5 709

2 607

2 005

                     

Andel bostadslägenheter lediga till uthyrning. Procent

Kommun/ Region

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

Berg

14,7

3,5

6,8

4,7

7,8

11,2

1,7

2,6

0,0

1,5

Bräcke

8,4

5,7

10,6

15,7

12,6

0,0

6,9

10,5

3,1

1,3

Härjedalen

9,9

12,0

8,7

9,0

6,8

9,4

5,6

9,9

2,4

1,6

Krokom

4,0

5,6

3,4

3,1

4,6

5,8

4,5

3,3

0,3

1,0

Ragunda

12,5

9,7

9,8

6,6

11,0

10,6

4,6

4,3

1,3

2,0

Strömsund

7,2

7,8

6,9

6,4

5,4

6,5

3,3

3,9

2,7

0,5

Åre

5,5

6,1

2,1

1,4

1,4

2,5

1,7

1,7

1,5

0,3

Östersund

2,0

2,4

1,8

2,0

1,0

0,7

1,1

0,8

0,4

0,1

Jämtlands län

5,8

5,4

4,6

4,5

4,3

4,3

2,8

3,2

1,0

0,7

Riket

1,8

1,7

1,4

1,3

1,2

1,3

0,9

0,8

0,4

0,3

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Utveckling av antalet bostadslägenheter och därav lediga till uthyrning den 1 september 2004-2017 i kommunala bostadsföretag. Index år 2004=100

                     

Kommun/ Region

Antal bostadslägenheter. Index år 2004=100

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

Berg

100

92

92

103

102

92

81

81

81

82

Bräcke

100

95

90

88

72

0

66

66

66

70

Härjedalen

100

100

98

97

98

98

93

90

88

89

Krokom

100

100

100

100

100

101

99

99

98

97

Ragunda

100

99

90

90

90

71

52

52

52

52

Strömsund

100

99

99

97

97

97

93

92

92

95

Åre

100

100

103

103

40

40

43

43

48

49

Östersund

100

101

105

104

103

103

107

107

107

71

Jämtlands län

100

99

100

100

94

87

91

90

90

76

Riket

100

99

100

100

98

97

96

95

94

94

                     

Kommun/ Region

Antal bostadslägenheter lediga till uthyrning. Index år 2004=100

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

Berg

100

22

42

33

54

70

10

14

0

8

Bräcke

100

65

114

165

109

0

54

82

25

11

Härjedalen

100

121

87

88

67

93

53

89

21

14

Krokom

100

139

85

76

113

146

111

80

7

24

Ragunda

100

77

71

48

79

60

19

18

5

8

Strömsund

100

109

96

87

74

88

43

51

35

7

Åre

100

110

38

26

10

18

13

13

13

3

Östersund

100

119

94

104

52

33

59

44

20

4

Jämtlands län

100

93

79

79

70

65

44

50

16

10

Riket

100

96

80

70

65

72

48

41

19

14

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta