Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Energi // Elförbrukning i bostäder

Elförbrukning i bostäder

Senast uppdaterad 2017-11-30
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Företag med följande verksamhet ingår i undersökningen:

  • Överföring av el
  • Elförsäljning
  • Elproduktion. Kraftkällan skall vara på minst 100 kW. För enbart eget bruk är gränsen 400 kW
  • Värmeproduktion
  • Fjärrvärmedistribution
  • Stadsgasframställning och -distribution, naturgasdistribution
  • Kraftstationer, kraftvärmeverk, samt fristående värmeverk som ingår i ovannämnda företag Undersökningen är en totalundersökning.

I undersökningen ingår ca 1 000 företag fördelat på ca 170 nätföretag och ca 830 övriga, ca 1 500 kraftstationer och värmeverk samt 8 gasverk och naturgasdistributörer. Överförd el till slutliga förbrukare redovisas förutom för riket för industri, småhus och flerbostadshus på län. Länsredovisningen är emellertid behäftad med osäkerhet p.g.a. att vissa nätföretag inte kunnat lämna uppgifter om regional fördelning av överförd el.

PDF
Diagram nuläge
Elförbrukning i bostäder 2016, MWh per invånare

Region Elförbrukning bostäder (GWh) Folkmängd Elförbrukning per inv. (MWh)
Stockholms län 6 003 2 269 060 2,6
Uppsala län 1 068 361 373 3,0
Södermanlands län 926 288 097 3,2
Östergötlands län 1 248 452 105 2,8
Jönköpings län 1 210 352 735 3,4
Kronobergs län 574 194 628 2,9
Kalmar län 754 242 301 3,1
Gotlands län 165 58 003 2,8
Blekinge län 606 158 453 3,8
Skåne län 4 055 1 324 565 3,1
Hallands län 1 022 320 333 3,2
Västra Götalands län 5 281 1 671 783 3,2
Värmlands län 1 022 279 334 3,7
Örebro län 1 026 294 941 3,5
Västmanlands län 585 267 629 2,2
Dalarnas län 1 196 284 531 4,2
Gävleborgs län 990 284 586 3,5
Västernorrlands län 1 018 245 572 4,1
Jämtlands län 540 128 673 4,2
Västerbottens län 1 105 265 881 4,2
Norrbottens län 1 144 250 570 4,6
Riket 31 859 9 995 153 3,2

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta