Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Energi // Elförbrukning per län

Elförbrukning per län

Senast uppdaterad 2017-11-30
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Företag med följande verksamhet ingår i undersökningen:

  • Överföring av el
  • Elförsäljning
  • Elproduktion. Kraftkällan skall vara på minst 100 kW. För enbart eget bruk är gränsen 400 kW
  • Värmeproduktion
  • Fjärrvärmedistribution
  • Stadsgasframställning och -distribution, naturgasdistribution
  • Kraftstationer, kraftvärmeverk, samt fristående värmeverk som ingår i ovannämnda företag Undersökningen är en totalundersökning.

I undersökningen ingår ca 1 000 företag fördelat på ca 170 nätföretag och ca 830 övriga, ca 1 500 kraftstationer och värmeverk samt 8 gasverk och naturgasdistributörer. Överförd el till slutliga förbrukare redovisas förutom för riket för industri, småhus och flerbostadshus på län. Länsredovisningen är emellertid behäftad med osäkerhet p.g.a. att vissa nätföretag inte kunnat lämna uppgifter om regional fördelning av överförd el.

PDF
Diagram nuläge
Elförbrukning 2016, GWh

Region GWh
Stockholms län 20 824
Uppsala län 3 012
Södermanlands län 3 174
Östergötlands län 6 372
Jönköpings län 4 437
Kronobergs län 2 934
Kalmar län 2 784
Gotlands län 928
Blekinge län 1 805
Skåne län 12 946
Hallands län 4 393
Västra Götalands län 19 005
Värmlands län 5 111
Örebro län 4 102
Västmanlands län 2 787
Dalarnas län 7 044
Gävleborgs län 5 155
Västernorrlands län 9 311
Jämtlands län 1 767
Västerbottens län 4 201
Norrbottens län 8 003
Riket 130 095

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta