Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Energi // Elleveranser till tillverkning…

Elleveranser till tillverkningsindustri och gruvor

Senast uppdaterad 2017-11-30
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Företag med följande verksamhet ingår i undersökningen:

  • Överföring av el
  • Elförsäljning
  • Elproduktion. Kraftkällan skall vara på minst 100 kW. För enbart eget bruk är gränsen 400 kW
  • Värmeproduktion
  • Fjärrvärmedistribution
  • Stadsgasframställning och -distribution, naturgasdistribution
  • Kraftstationer, kraftvärmeverk, samt fristående värmeverk som ingår i ovannämnda företag Undersökningen är en totalundersökning.

I undersökningen ingår ca 1 000 företag fördelat på ca 170 nätföretag och ca 830 övriga, ca 1 500 kraftstationer och värmeverk samt 8 gasverk och naturgasdistributörer. Överförd el till slutliga förbrukare redovisas förutom för riket för industri, småhus och flerbostadshus på län. Länsredovisningen är emellertid behäftad med osäkerhet p.g.a. att vissa nätföretag inte kunnat lämna uppgifter om regional fördelning av överförd el.

PDF
Diagram nuläge
Elleveranser till tillverkningsindustri och gruvor 2016

Region Elleveranser, GWh Antal arbets-ställen. Industri och gruvor Elförbrukning per arbetsställe, MWh
Stockholms län 3 514 38 315 92
Uppsala län 325 5 924 55
Södermanlands län 967 4 684 206
Östergötlands län 3 182 6 542 486
Jönköpings län 1 635 6 168 265
Kronobergs län 1 460 3 435 425
Kalmar län 902 4 234 213
Gotlands län 343 1 643 209
Blekinge län 563 2 240 251
Skåne län 2 859 19 729 145
Hallands län 1 688 6 227 271
Västra Götalands län 6 137 28 025 219
Värmlands län 2 819 4 562 618
Örebro län 1 378 4 508 306
Västmanlands län 956 4 026 237
Dalarnas län 4 363 5 753 758
Gävleborgs län 2 782 5 011 555
Västernorrlands län 6 851 4 153 1 650
Jämtlands län 184 3 284 56
Västerbottens län 1 717 4 215 407
Norrbottens län 4 883 4 407 1 108
Riket 49 506 167 560 295
Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta