Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
128 673 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Energi // Elproduktion efter produktions…

Elproduktion efter produktionssätt

Senast uppdaterad 2017-05-15
Förklaring

Kommunal och regional energistatistik är en vidarebearbetning av annan statistik inom SCB och baseras i huvudsak på underlag från undersökningarna: Årlig el-, gas- och fjärrvärmestatistik, Industrins energianvändning och Oljeleveranser - kommunvis indelning. En statistisk beskrivning av energiförsörjningssystemet i form av energibalanser inriktar sig på att ge en heltäckande beskrivning av flödet av olika energibärare och totalt för all energi. Varje energiflöde skall registreras från det att energi tillförs systemet genom utvinning inom landet eller genom import till dess att det når den slutliga användaren antingen direkt eller efter omvandling till sekundära energibärare.
Här redovisade uppgifter bör dock användas med försiktighet då saknade eller felaktiga uppgifter från enskilda företag kan få stor betydelse för resultatens tillförlitlighet.

”..” Betyder att värde inte kan visas av sekretesskäl (från år 2005). Om ”..” förekommer en gång prickas även totalen. Om ”..” förekommer två eller fler gånger visas totalen. Prickade värden är då medräknade i totalen.
”0” Betyder 0 eller att värde inte kan förekomma.

Källa är Statistiska Centralbyråns kommunala energibalanser (www.scb.se). Statistiken har tagits fram av SCB på uppdrag av Naturvårdsverket , RUS (Länsstyrelsernas regionala uppföljningssystem), Boverket och Energimyndigheten.

Elproduktion efter produktionssätt, MWh per kommun, 2015

 
             

Kommun/Region

kraft- värmeverk

vattenkraft

kärnkraft, kondenskraft  

vindkraft

Totalt                

 

Berg

0

0

0

0

0

 

Bräcke

0

0

0

0

0

 

Härjedalen

0

0

0

0

0

 

Krokom

0

0

0

0

0

 

Ragunda

0

0

0

0

0

 

Strömsund

0

0

0

0

0

 

Åre

0

0

0

0

0

 

Östersund

203 579

0

0

0

203 579

 

Jämtlands län

203 579

0

0

0

203 579

 

Riket

17 620 460

0

150 817 531

0

168 437 991

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Kommunala energibalanser

 

             

Elproduktion efter produktionssätt, kWh per invånare, 2015

             

Kommun/Region

Folkmängd

kraft- värmeverk

vattenkraft

kärnkraft, kondenskraft  

vindkraft

Totalt                

Berg

7 032

0

0

0

0

0

Bräcke

6 455

0

0

0

0

0

Härjedalen

10 262

0

0

0

0

0

Krokom

14 785

0

0

0

0

0

Ragunda

5 387

0

0

0

0

0

Strömsund

11 712

0

0

0

0

0

Åre

10 677

0

0

0

0

0

Östersund

61 066

3 334

0

0

0

3 334

Jämtlands län

127 376

1 598

0

0

0

1 598

Riket

9 851 017

1 789

0

15 310

0

17 099

Källa: Statistiska centralbyrån, Kommunala energibalanser

.. = värdet kan inte visas av sekretesskäl. Om ".." förekommer en gång prickas även totalen.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta