Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Energi // Elproduktion efter produktions…

Elproduktion efter produktionssätt

Senast uppdaterad 2018-02-28
Förklaring

Kommunal och regional energistatistik är en vidarebearbetning av annan statistik inom SCB och baseras i huvudsak på underlag från undersökningarna: Årlig el-, gas- och fjärrvärmestatistik, Industrins energianvändning och Oljeleveranser - kommunvis indelning. En statistisk beskrivning av energiförsörjningssystemet i form av energibalanser inriktar sig på att ge en heltäckande beskrivning av flödet av olika energibärare och totalt för all energi. Varje energiflöde skall registreras från det att energi tillförs systemet genom utvinning inom landet eller genom import till dess att det når den slutliga användaren antingen direkt eller efter omvandling till sekundära energibärare.
Här redovisade uppgifter bör dock användas med försiktighet då saknade eller felaktiga uppgifter från enskilda företag kan få stor betydelse för resultatens tillförlitlighet.

”..” Betyder att värde inte kan visas av sekretesskäl (från år 2005). Om ”..” förekommer en gång prickas även totalen. Om ”..” förekommer två eller fler gånger visas totalen. Prickade värden är då medräknade i totalen.
”0” Betyder 0 eller att värde inte kan förekomma.

Källa är Statistiska Centralbyråns kommunala energibalanser (www.scb.se). Statistiken har tagits fram av SCB på uppdrag av Naturvårdsverket , RUS (Länsstyrelsernas regionala uppföljningssystem), Boverket och Energimyndigheten.

Elproduktion efter produktionssätt, MWh per kommun, 2016

 
             

Kommun/Region

kraft- värmeverk

vattenkraft

kärnkraft, kondenskraft  

vindkraft

Totalt                

 

Berg

0

..

0

..

855 260

 

Bräcke

0

..

0

..

..

 

Härjedalen

0

1 633 518

0

275 985

1 909 503

 

Krokom

0

1 329 943

0

89 062

1 419 005

 

Ragunda

0

5 209 486

0

..

..

 

Strömsund

0

1 583 926

0

475 587

2 059 513

 

Åre

0

1 034 095

0

..

..

 

Östersund

192 270

53 700

0

0

245 969

 

Jämtlands län

192 270

11 442 054

0

1 508 465

13 142 789

 

Riket

14 674 133

..

..

15 479 412

152 504 171

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Kommunala energibalanser

 

             

Elproduktion efter produktionssätt, kWh per invånare, 2016

             

Kommun/Region

Folkmängd

kraft- värmeverk

vattenkraft

kärnkraft, kondenskraft  

vindkraft

Totalt                

Berg

7 081

0

..

0

..

120 782

Bräcke

6 492

0

..

0

..

..

Härjedalen

10 200

0

160 149

0

27 057

187 206

Krokom

14 843

0

89 601

0

6 000

95 601

Ragunda

5 415

0

962 047

0

..

..

Strömsund

11 809

0

134 129

0

40 273

174 402

Åre

11 088

0

93 263

0

..

..

Östersund

61 745

3 114

870

0

0

3 984

Jämtlands län

128 673

1 494

88 924

0

11 723

102 141

Riket

9 995 153

1 468

..

..

1 549

15 258

Källa: Statistiska centralbyrån, Kommunala energibalanser

.. = värdet kan inte visas av sekretesskäl. Om ".." förekommer en gång prickas även totalen.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta