Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Energi // Kärnkraft

Kärnkraft

Senast uppdaterad 2016-05-11
Förklaring

Energiföretagen Sverige insamlar och sammanställer uppgifter om elproduktion, import, export och stamnätsförluster för hela riket. Bruttoproduktionen redovisas fördelad på kraftstationstyp.

PDF
Diagram nuläge

Kärnkraftsblockens energiproduktion 2015

     

Block

TWh

Andel (%)

Forsmark 1

6,6

12,1

Forsmark 2

8,9

16,3

Forsmark 3

5,7

10,5

Oskarshamn 1

2,5

4,6

Oskarshamn 2

0,0

0,0

Oskarshamn 3

9,7

17,8

Ringhals 1

5,8

10,6

Ringhals 2

0,0

0,0

Ringhals 3

7,7

14,1

Ringhals 4

7,6

13,9

Totalt

54,5

100

     

Verk

TWh

Andel (%)

Forsmark

21,2

38,9

Oskarshamn

12,2

22,4

Ringhals

21,1

38,7

Totalt

54,5

100

Källa: Svensk Energi

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta