Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Energi // Småhus, uppvärmningssätt

Småhus, uppvärmningssätt

Senast uppdaterad 2011-11-22
Förklaring
Undersökningen baseras på ett slumpmässigt urval av 73 000 småhus ur fastighetstaxeringsregistret. Minst 250 småhus drogs i varje kommun. Resterande urval gjordes proportionellt mot det totala antalet småhus i kommunen. Då undersökningen är urvalsbaserad har resultatet skattats. Statistiken utgör underlag för SCBs beräkning av energibalanserna.
PDF
Diagram nuläge

Småhus (inkl. jordbruksfastigheter) fördelade efter använt energislag för uppvärmning 2010

Antal

Kommun/ Region

Typ av uppvärmning

El (d)

El (v)

Olja

Olja + bio

Olja + el + bio

Olja + el

El + bio

Bio

Värme-pump

Fjärr- värme

Annat

Samt- liga

Berg

257

302

60

721

524

92

105

374

..

203

2 661

Bräcke

205

126

..

705

432

81

160

253

131

2 120

Härjedalen

703

181

1 243

430

..

279

300

328

540

4 051

Krokom

598

577

..

1 343

519

167

214

891

330

408

5 091

Ragunda

171

139

..

..

766

418

41

62

181

..

171

2 016

Strömsund

299

143

..

1 218

1 105

108

236

760

143

210

4 262

Åre

340

248

..

964

308

109

273

487

..

163

2 978

Östersund

1 220

737

..

1 405

469

216

542

1 403

2 986

1 591

10 630

Jämtlands län

3 792

2 453

230

..

8 365

4 207

861

1 873

4 650

3 886

3 417

33 808

Riket

261707

256144

24189

15656

381720

203864

73732

60857

204703

229910

183560

1896043

Procent

Kommun/ Region

Typ av uppvärmning

El (d)

El (v)

Olja

Olja + bio

Olja + el + bio

Olja + el

El + bio

Bio

Värme-pump

Fjärr- värme

Annat

Samt- liga

Berg

9,7

11,3

2,3

27,1

19,7

3,5

3,9

14,1

..

7,6

100

Bräcke

9,7

5,9

..

33,3

20,4

3,8

7,5

11,9

6,2

100

Härjedalen

17,4

4,5

30,7

10,6

..

6,9

7,4

8,1

13,3

100

Krokom

11,7

11,3

..

26,4

10,2

3,3

4,2

17,5

6,5

8,0

100

Ragunda

8,5

6,9

..

..

38,0

20,7

2,0

3,1

9,0

..

8,5

100

Strömsund

7,0

3,4

..

28,6

25,9

2,5

5,5

17,8

3,4

4,9

100

Åre

11,4

8,3

..

32,4

10,3

3,7

9,2

16,4

..

5,5

100

Östersund

11,5

6,9

..

13,2

4,4

2,0

5,1

13,2

28,1

15,0

100

Jämtlands län

11,2

7,3

0,7

..

24,7

12,4

2,5

5,5

13,8

11,5

10,1

100

Riket

13,8

13,5

1,3

0,8

20,1

10,8

3,9

3,2

10,8

12,1

9,7

100

Källa: Energimyndigheten

El (d) = direktverkande elvärme

El (v) = vattenburen elvärme

Bio = biobränsle

Värmepump = berg-, jord- eller sjövärmepump

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta