Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Energi // Värmeverk, andelar efter produ…

Värmeverk, andelar efter produktionssätt

Senast uppdaterad 2017-12-04
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Värmeverkens produktion redovisas uppdelad på produktionssätt:

  • kraftvärme -värme i kombination med produktion av el
  • annan bränslebaserad produktion
  • elpanna
  • rökgaskondens
  • värmepump

För värmeverken insamlas uppgifter om produktion och omsättning av värme samt el- och bränsleförbrukning. Produktion av värme för industriella processer i industrins kraftvärmeanläggningar ingår inte i el- och fjärrvärmestatistiken.

PDF
Diagram nuläge
Fjärrvärme 2016. Producerad värme efter produktionssätt, GWh

Län Kraftvärme Bränsle- baserad prod av enbart värme Elpanna Rökgaskondens Värmepump Totalt
Stockholms län 4 263 4 391 17 1 236 2 601 12 507
Uppsala län 493 1 417 94 32 416 2 452
Södermanlands län 836 508 0 257 0 1 601
Östergötlands län 2 326 748 7 306 0 3 388
Jönköpings län 1 006 560 0 246 32 1 844
Kronobergs län 762 348 0 55 0 1 165
Kalmar län 689 409 0 176 4 1 278
Gotlands län 0 142 0 35 38 216
Blekinge län 160 248 1 77 0 486
Skåne län 3 017 1 694 0 529 621 5 861
Hallands län 298 515 0 168 0 981
Västra Götalands län 4 073 1 950 1 746 616 7 385
Värmlands län 376 867 0 240 0 1 482
Örebro län 1 009 585 20 178 79 1 871
Västmanlands län 1 098 867 1 275 15 2 255
Dalarnas län 539 743 5 156 16 1 460
Gävleborgs län 1 230 535 1 320 0 2 086
Västernorrlands län 762 457 54 166 0 1 439
Jämtlands län 385 268 2 143 0 799
Västerbottens län 1 096 608 5 228 54 1 990
Norrbottens län 1 153 743 30 115 0 2 041
Riket 25 570 18 605 239 5 683 4 491 54 588

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta