Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Infrastruktur // Lastat gods på lastbil samt de…

Lastat gods på lastbil samt destination

Senast uppdaterad 2017-05-16
Förklaring

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. I denna undersökning undersöks enbart varutransporter. I undersökningen ingår svenskregistrerade lastbilar/dragbilar med en maxlastvikt på 3,5 ton eller mer. Dessa undersöks via en kontinuerlig urvalsundersökning där cirka 12 000 fordon ingår.

PDF
Diagram nuläge

Lastat gods på lastbil samt destination 2016

       

Region

Lastad varukvantitet 1000 ton

Därav med destination (%)

Inom länet

Till andra län

Stockholms län

47 952

79

21

Uppsala län

9 752

64

36

Södermanlands län

10 828

62

38

Östergötlands län

22 279

76

24

Jönköpings län

25 308

62

38

Kronobergs län

15 575

57

43

Kalmar län

13 343

72

28

Gotlands län

2 927

91

9

Blekinge län

5 295

41

59

Skåne län

58 169

83

17

Hallands län

18 360

67

33

Västra Götalands län

62 322

73

27

Värmlands län

25 103

85

15

Örebro län

13 589

59

41

Västmanlands län

10 409

42

58

Dalarnas län

13 309

66

34

Gävleborgs län

17 026

75

25

Västernorrlands län

10 939

78

22

Jämtlands län

9 725

73

27

Västerbottens län

20 612

87

13

Norrbottens län

14 074

93

7

Riket

426 895

74

26

Källa: Trafikanalys

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta