Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Infrastruktur // Lastat gods på lastbil samt de…

Lastat gods på lastbil samt destination

Senast uppdaterad 2018-05-21
Förklaring

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. I denna undersökning undersöks enbart varutransporter. I undersökningen ingår svenskregistrerade lastbilar/dragbilar med en maxlastvikt på 3,5 ton eller mer. Dessa undersöks via en kontinuerlig urvalsundersökning där cirka 12 000 fordon ingår.

PDF
Diagram nuläge

Lastat gods på lastbil samt destination 2017

       

Region

Lastad varukvantitet 1000 ton

Därav med destination (%)

Inom länet

Till andra län

Stockholms län

49 523

77

23

Uppsala län

14 042

64

36

Södermanlands län

13 895

63

37

Östergötlands län

23 220

75

25

Jönköpings län

28 302

58

42

Kronobergs län

12 324

62

38

Kalmar län

12 113

67

33

Gotlands län

3 875

98

2

Blekinge län

4 521

42

58

Skåne län

47 238

79

21

Hallands län

20 485

62

38

Västra Götalands län

78 628

82

18

Värmlands län

20 251

84

16

Örebro län

13 556

56

44

Västmanlands län

11 457

56

44

Dalarnas län

19 228

61

39

Gävleborgs län

17 562

74

26

Västernorrlands län

12 404

80

20

Jämtlands län

8 726

71

29

Västerbottens län

21 678

88

12

Norrbottens län

16 362

93

7

Riket

449 390

74

26

Källa: Trafikanalys

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta