Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
128 673 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Infrastruktur // Nyregistrerade personbilar eft…

Nyregistrerade personbilar efter drivmedel

Senast uppdaterad 2017-01-09
Förklaring
Statistiken baseras på Transportstyrelsens Vägtrafikregister över samtliga fordon. Vägtrafikregistret uppdateras dagligen men tabellen visar situationen vid årsskiftet. Uppgifterna ur vägtrafikregistret kompletteras med uppgifter från FöretagsDatabasen (FDB) på SCB.
PDF
Diagram nuläge

Nyregistrerade personbilar efter drivmedel 2016.

 

 

                 

Region                               

Antal

Andel alter- nativa drivmedel

Bensin  

Diesel  

El     

Elhybrid

Etanol/ Etanol- hybrid

Gas     

Ladd- hybrid

Övriga bränslen

Totalt   

Stockholms län

36 547

62 129

1 011

4 027

101

997

5 355

7

110 174

10,4

Uppsala län

4 666

5 936

88

463

72

65

199

3

11 492

7,7

Södermanlands län

4 321

4 483

43

379

43

140

96

0

9 505

7,4

Östergötlands län

6 551

7 403

106

883

42

188

195

0

15 368

9,2

Jönköpings län

6 397

7 170

92

479

75

79

375

1

14 668

7,5

Kronobergs län

3 059

3 768

44

166

53

94

134

1

7 319

6,7

Kalmar län

3 904

4 013

76

222

5

85

138

3

8 446

6,3

Gotlands län

795

522

22

53

2

10

31

0

1 435

8,2

Blekinge län

2 240

2 244

47

88

83

46

49

1

4 798

6,5

Skåne län

22 694

24 719

481

1 369

18

753

1 207

5

51 246

7,5

Hallands län

6 127

5 455

107

352

72

123

163

0

12 399

6,6

Västra Götalands län

31 442

33 905

506

2 740

98

785

1 303

3

70 782

7,7

Värmlands län

3 763

4 932

42

335

16

54

162

1

9 305

6,6

Örebro län

3 985

4 632

36

447

3

130

141

0

9 374

8,1

Västmanlands län

3 595

4 424

54

153

54

70

125

0

8 475

5,4

Dalarnas län

3 280

4 785

30

197

4

4

106

3

8 409

4,1

Gävleborgs län

3 802

4 736

51

385

13

57

111

0

9 155

6,7

Västernorrlands län

2 759

5 127

29

182

47

80

128

1

8 353

5,6

Jämtlands län

882

2 239

49

128

30

11

69

0

3 408

8,4

Västerbottens län

2 688

4 507

49

311

24

29

140

0

7 748

7,1

Norrbottens län

1 833

3 928

30

266

1

29

63

4

6 154

6,4

Riket

155 330

201 057

2 993

13 625

856

3 829

10 290

33

388 013

8,2

Källa: Statistiska centralbyrån.    *Från 2014 är laddhybrid en egen kategori.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta