Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
128 673 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Infrastruktur // Personbilar i trafik

Personbilar i trafik

Senast uppdaterad 2017-02-16
Förklaring
Statistiken baseras på Transportstyrelsens Vägtrafikregister över samtliga fordon. Vägtrafikregistret uppdateras dagligen men tabellen visar situationen vid årsskiftet. Uppgifterna ur vägtrafikregistret kompletteras med uppgifter från FöretagsDatabasen (FDB) på SCB.
Personbilar i trafik vid årsskiftet 2016/2017

Kommun/Region Ägda av kvinnor Ägda av män Ägda av juridisk person därav personliga företag Totalt Personbilar i trafik per 1000 inv.
Berg 1 187 1 617 1 617 1 448 4 421 625
Bräcke 1 007 1 751 1 094 986 3 852 599
Härjedalen 1 722 2 859 1 932 1 570 6 513 642
Krokom 2 274 3 965 2 725 2 395 8 964 604
Ragunda 870 1 458 1 020 897 3 348 620
Strömsund 1 855 3 193 2 088 1 824 7 136 607
Åre 1 776 2 641 1 956 1 542 6 373 580
Östersund 9 003 15 472 7 357 4 620 31 832 516
Jämtlands län 19 695 32 956 19 789 15 282 72 440 565
Riket 1 312 966 2 434 474 1 020 620 523 907 4 768 060 478

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta