Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Infrastruktur // Personbilar i trafik

Personbilar i trafik

Senast uppdaterad 2017-02-16
Förklaring
Statistiken baseras på Transportstyrelsens Vägtrafikregister över samtliga fordon. Vägtrafikregistret uppdateras dagligen men tabellen visar situationen vid årsskiftet. Uppgifterna ur vägtrafikregistret kompletteras med uppgifter från FöretagsDatabasen (FDB) på SCB.
Personbilar i trafik vid årsskiftet 2017/2018

Kommun/Region Ägda av kvinnor Ägda av män Ägda av juridisk person därav personliga företag Totalt Personbilar i trafik per 1000 inv.
Berg 1 176 1 658 1 619 1 455 4 453 625
Bräcke 1 030 1 752 1 072 971 3 854 593
Härjedalen 1 717 2 869 1 938 1 567 6 524 641
Krokom 2 273 3 983 2 741 2 422 8 997 604
Ragunda 865 1 486 1 007 885 3 358 615
Strömsund 1 893 3 216 2 104 1 823 7 213 611
Åre 1 827 2 717 1 942 1 530 6 486 580
Östersund 9 273 15 652 7 517 4 640 32 442 519
Jämtlands län 20 054 33 335 19 941 15 293 73 330 565
Riket 1 339 710 2 472 180 1 033 719 518 486 4 845 609 480

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta