Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Infrastruktur // Personbilar per 1 000 invånare

Personbilar per 1 000 invånare

Senast uppdaterad 2017-02-16
Förklaring
Statistiken baseras på Transportstyrelsens Vägtrafikregister över samtliga fordon. Vägtrafikregistret uppdateras dagligen men tabellen visar situationen vid årsskiftet. Uppgifterna ur vägtrafikregistret kompletteras med uppgifter från FöretagsDatabasen (FDB) på SCB.
PDF
Diagram nuläge
Personbilar i trafik per 1000 invånare vid årsskiftet 2017/2018

Region 2017/ 2018
Stockholms län 404
Uppsala län 442
Södermanlands län 499
Östergötlands län 479
Jönköpings län 527
Kronobergs län 521
Kalmar län 549
Gotlands län 611
Blekinge län 534
Skåne län 477
Hallands län 537
Västra Götalands län 465
Värmlands län 553
Örebro län 498
Västmanlands län 501
Dalarnas län 581
Gävleborgs län 534
Västernorrlands län 547
Jämtlands län 565
Västerbottens län 505
Norrbottens län 565
Riket 480

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta