Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Infrastruktur // Sjöfart, lastade och lossade v…

Sjöfart, lastade och lossade varumängder

Senast uppdaterad 2011-06-14
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Producent är SCB. De viktigaste resultaten avser transporterad godsmängd, transportarbete samt passagerartrafiken i svenska hamnar. För den inrikes passagerartrafiken redovisas endast uppgifter för trafiken mellan Gotland och svenska fastlandet.

Sveriges Hamnars medlemmar lämnar varje kvartal uppgifter till Statistiska Centralbyrån. Dessa siffror bearbetas för Sveriges Hamnars räkning och presenteras i ett antal tabeller på webbplatsen www.transportgruppen.se.

Inrikes och utrikes sjöfart 2017, tusen ton

           

Region                      

Inrikes

Utrikes      

Totalt gods              

Lossat      

Lastat      

Lossat      

Lastat      

Stockholms län

1 524

361

5 541

2 933

10 359

Uppsala län

8

57

200

89

354

Södermanlands län

1 306

160

2 348

1 280

5 094

Östergötlands län

968

60

1 770

1 513

4 311

Kalmar län

374

354

883

1 158

2 769

Gotlands län

526

434

56

47

1 063

Blekinge län

289

78

4 113

2 775

7 255

Skåne län

992

608

15 787

14 323

31 710

Hallands län

265

71

1 921

2 118

4 375

Västra Götalands län

1 139

1 802

20 698

18 508

42 147

Värmlands län

30

55

673

616

1 374

Västmanlands län

730

113

1 367

453

2 663

Gävleborgs län

788

410

3 057

3 120

7 375

Västernorrlands län

209

89

2 291

2 180

4 769

Västerbottens län

466

184

1 067

1 856

3 573

Norrbottens län

775

1 263

2 597

4 348

8 983

Riket

10 389

6 099

64 369

57 317

138 174

Källa: Transportföretagen, Sveriges Hamnar

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta