Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Infrastruktur // Sjöfart, lastade och lossade v…

Sjöfart, lastade och lossade varumängder

Senast uppdaterad 2011-06-14
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Producent är SCB. De viktigaste resultaten avser transporterad godsmängd, transportarbete samt passagerartrafiken i svenska hamnar. För den inrikes passagerartrafiken redovisas endast uppgifter för trafiken mellan Gotland och svenska fastlandet.

Sveriges Hamnars medlemmar lämnar varje kvartal uppgifter till Statistiska Centralbyrån. Dessa siffror bearbetas för Sveriges Hamnars räkning och presenteras i ett antal tabeller på webbplatsen www.transportgruppen.se.

Inrikes och utrikes sjöfart 2016, tusen ton

           

Region                      

Inrikes

Utrikes      

Totalt gods              

Lossat      

Lastat      

Lossat      

Lastat      

Stockholms län

1 519

347

4 894

2 700

9 460

Uppsala län

11

38

207

72

328

Södermanlands län

1 488

141

2 617

1 389

5 635

Östergötlands län

816

61

1 516

1 405

3 798

Kalmar län

381

321

935

1 009

2 646

Gotlands län

509

460

39

18

1 026

Blekinge län

338

75

3 575

2 809

6 797

Skåne län

976

638

15 804

13 829

31 247

Hallands län

411

38

1 588

1 755

3 792

Västra Götalands län

1 229

1 789

21 399

18 117

42 534

Värmlands län

20

70

586

608

1 284

Västmanlands län

663

97

1 328

313

2 401

Gävleborgs län

670

75

2 687

1 916

5 348

Västernorrlands län

176

239

2 318

2 057

4 790

Västerbottens län

362

110

1 211

1 858

3 541

Norrbottens län

582

1 283

2 701

3 724

8 290

Riket

10 147

5 785

63 406

53 581

132 919

Källa: Föreningen Sveriges Hamnar, Transportgruppen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta