Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 810 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Kultur och fritid // Medielån per invånare

Medielån per invånare

Senast uppdaterad 2020-05-20
Förklaring

Kommunernas biblioteksförvaltningar lämnar årligen uppgifter om verksamheten till Kulturrådet som sammanställer statistiken för kommunala folkbibliotek. Varje kommunalt bibliotekssystem med däri ingående huvud- och filialbibliotek inkl. kommunernas bibliotek vid vårdinstitutioner, betraktas som en enhet. I folkbiblioteksstatistiken ingår vidare 38 fristående sjukhusbibliotek samt Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Sigtunastiftelsen bibliotek samt Svenska Sjömansbiblioteket.

PDF
Diagram nuläge
Utlåning i de kommunala biblioteken 2019

Kommun/Region Bok- och medielån per invånare
Berg 8
Bräcke 7
Härjedalen 6
Krokom 9
Ragunda 4
Strömsund 7
Åre 6
Östersund 7
Jämtlands län 7
Riket 5
Utlåning i de kommunala biblioteken 2007-2019. Antal bok- och medialån per invånare

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Berg 9 8 9 7 8 8 9 9 13 9 8 7 8
Bräcke 9 8 8 7 8 8 9 8 8 7 7 7 7
Härjedalen 9 10 10 18 8 8 8 5 7 6 6 5 6
Krokom 8 8 7 8 8 8 9 8 9 8 8 8 9
Ragunda 6 6 5 5 5 5 5 9 5 4 4 4 4
Strömsund 6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 7
Åre 8 9 8 8 8 7 7 7 6 6 6 6 6
Östersund 8 8 8 7 8 8 8 8 7 7 7 6 7
Jämtlands län 8 8 8 8 8 8 8 7 8 7 7 6 7
Riket 8 8 8 7 7 7 7 .. 8 6 6 6 5
Utveckling av utlåning i de kommunala biblioteken 2007-2019. Index år 2007=100

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Berg 100 98 99 81 94 97 109 102 147 99 97 76 95
Bräcke 100 91 86 84 95 94 96 86 86 81 77 77 74
Härjedalen 100 110 113 197 93 93 90 54 80 70 64 60 65
Krokom 100 100 86 100 97 106 110 103 114 99 96 104 110
Ragunda 100 109 93 94 98 98 99 161 88 80 73 72 70
Strömsund 100 81 97 98 98 97 89 86 104 104 103 103 107
Åre 100 104 100 101 103 85 81 85 76 68 68 68 68
Östersund 100 99 101 82 99 101 99 93 91 84 83 80 84
Jämtlands län 100 100 100 99 98 99 98 92 96 86 84 81 86
Riket 100 101 101 98 97 94 92 .. 107 82 76 74 73

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta