Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 810 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Miljö // Nyregistrerade personbilar per…

Nyregistrerade personbilar per drivmedel

Senast uppdaterad 2014-01-22
Förklaring
Statistiken baseras på Transportstyrelsens Vägtrafikregister över samtliga fordon. Vägtrafikregistret uppdateras dagligen men tabellen visar situationen vid årsskiftet. Uppgifterna ur vägtrafikregistret kompletteras med uppgifter från FöretagsDatabasen (FDB) på SCB.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Nyregistrerade personbilar efter drivmedel 2019.

 

 

                 

Region                              

Antal

Andel alter- nativa drivmedel

Bensin  

Diesel  

El    

Elhybrid

Etanol/ Etanol- hybrid

Gas    

Ladd- hybrid

Övriga bränslen

Totalt  

Stockholms län

44 887

44 618

5 762

8 492

104

1 427

13 942

4

119 236

24,9

Uppsala län

4 592

2 595

473

1 122

76

123

586

1

9 568

24,9

Södermanlands län

4 064

2 118

287

845

32

136

344

0

7 826

21,0

Östergötlands län

6 735

3 931

608

1 753

61

117

548

1

13 754

22,5

Jönköpings län

6 782

3 865

421

1 318

50

161

544

0

13 141

19,0

Kronobergs län

2 965

1 513

215

496

7

122

239

0

5 557

19,4

Kalmar län

3 641

2 307

171

518

23

300

173

1

7 134

16,6

Gotlands län

646

223

56

138

12

35

39

0

1 149

24,4

Blekinge län

2 161

1 144

166

323

52

143

118

1

4 108

19,5

Skåne län

27 254

17 092

2 261

3 986

196

645

3 140

10

54 584

18,8

Hallands län

7 095

2 695

536

917

102

130

424

0

11 899

17,7

Västra Götalands län

32 093

14 820

2 773

6 651

220

891

2 646

6

60 100

21,9

Värmlands län

4 103

2 855

341

968

15

91

291

4

8 668

19,7

Örebro län

3 774

2 017

224

1 023

9

145

359

0

7 551

23,3

Västmanlands län

3 867

1 982

310

677

23

142

378

0

7 379

20,7

Dalarnas län

3 399

2 879

218

791

30

107

293

0

7 717

18,6

Gävleborgs län

3 364

2 782

244

931

8

69

206

0

7 604

19,2

Västernorrlands län

2 569

2 860

222

567

71

85

169

0

6 543

17,0

Jämtlands län

918

1 196

151

197

10

34

76

1

2 583

18,2

Västerbottens län

2 513

2 286

187

632

58

17

246

0

5 939

19,2

Norrbottens län

1 776

1 997

169

778

8

46

146

1

4 921

23,3

Riket

169 198

117 775

15 795

33 123

1 167

4 966

24 907

30

366 961

21,8

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Nyregistrerade personbilar efter drivmedel 2006-2019

                     

Jämtlands län

         

År

Antal

Andel alternativa drivmedel

Bensin

Diesel

El

Elhybrid/ Ladd- hybrid*

Etanol/ Etanol- hybrid

Gas

Ladd- hybrid

Övriga brän- slen

Totalt

2006

1 597

832

 

18

201

1

 

1

2 650

8,3

2007

1 382

1 477

 

13

208

53

 

 

3 133

8,7

2008

823

1 233

 

14

443

23

 

 

2 536

18,9

2009

609

1 171

 

10

293

30

 

2

2 115

15,8

2010

634

1 718

 

12

226

17

 

 

2 607

9,8

2011

570

2 055

9

2

55

13

 

 

2 704

2,9

2012

524

2 014

3

14

19

15

 

1

2 590

2,0

2013

562

2 008

12

47

17

15

 

 

2 661

3,4

2014

688

2 201

18

48

19

42

57

1

3 074

6,0

2015

746

2 331

73

46

13

32

73

 

3 074

7,7

2016

882

2 239

49

128

30

11

69

 

3 408

8,4

2017

966

2 195

64

124

5

18

103

1

3 476

9,1

2018

1 153

2 049

93

113

5

27

101

 

3 541

9,6

2019

918

1 196

151

197

10

34

76

1

2 583

18,2

Riket

         

År

Antal

Andel alternativa drivmedel

Bensin

Diesel

El

Elhybrid/ Ladd- hybrid*

Etanol/ Etanol- hybrid

Gas

Ladd- hybrid

Övriga brän- slen

Totalt

2006

220 000

61 203

2

2 851

26 118

3 626

 

10

313 810

10,4

2007

184 301

113 564

2

3 394

35 513

1 759

 

5

338 538

12,0

2008

114 514

97 165

1

4 246

59 024

1 387

 

6

276 343

23,4

2009

87 926

91 183

29

3 085

40 166

6 125

 

14

228 528

21,6

2010

108 228

154 281

11

3 720

35 465

7 005

 

23

308 733

15,0

2011

106 452

195 153

185

2 927

15 283

6 618

 

31

326 649

7,7

2012

90 565

195 419

264

3 700

5 904

5 435

 

48

301 335

5,1

2013

102 851

175 438

452

6 279

3 243

3 873

 

42

292 178

4,8

2014

116 498

187 993

1 266

7 053

2 691

5 021

3 411

35

323 968

6,0

2015

131 576

206 400

2 916

8 769

1 370

5 119

5 752

30

361 932

6,6

2016

155 330

201 057

2 993

13 625

856

3 829

10 290

33

388 013

8,2

2017

157 557

191 068

4 359

18 638

1 090

3 970

15 989

57

392 728

11,2

2018

173 807

137 409

7 147

21 023

1 020

3 288

21 810

30

365 534

14,9

2019

169 198

117 775

15 795

33 123

1 167

4 966

24 907

30

366 961

21,8

Källa: Statistiska centralbyrån

 

 

Utveckling av antal nyregistrerade personbilar efter drivmedel 2006-2019. Index år 2006=100

                     

Jämtlands län

         

År

Antal

Andel alternativa drivmedel

Bensin

Diesel

El

Elhybrid/ Ladd- hybrid*

Etanol/ Etanol- hybrid

Gas

Ladd- hybrid

Övriga brän- slen

Totalt

2006

100

100

 

100

100

100

 

100

100

100

2007

87

178

 

72

103

5 300