Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Näringsliv // Arbetsställen efter kommun och…

Arbetsställen efter kommun och näringsgren

Senast uppdaterad 2017-12-14
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.

Antal arbetsställen 2017 efter region och näringsgren (SNI 2007)*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt        

Berg

1 028

296

649

1 973

Bräcke

718

187

459

1 364

Härjedalen

989

372

1 130

2 491

Krokom

1 597

440

1 194

3 231

Ragunda

614

183

431

1 228

Strömsund

1 377

382

916

2 675

Åre

791

408

1 624

2 823

Östersund

2 820

1 066

5 761

9 647

Jämtlands län

9 934

3 334

12 164

25 432

Riket

248 228

167 285

868 669

1 284 182

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: SCB Företagsregistret

         

Procentuell fördelning*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

Berg

52,1

15,0

32,9

100

Bräcke

52,6

13,7

33,7

100

Härjedalen

39,7

14,9

45,4

100

Krokom

49,4

13,6

37,0

100

Ragunda

50,0

14,9

35,1

100

Strömsund

51,5

14,3

34,2

100

Åre

28,0

14,5

57,5

100

Östersund

29,2

11,1

59,7

100

Jämtlands län

39,1

13,1

47,8

100

Riket

19,3

13,0

67,6

100

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: Statsitiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta