Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter omsättning

Senast uppdaterad 2017-12-12
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2016

         

Omsättning

Jämtlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

-250 Tkr

237

1 079

21 641

78 856

250-999 Tkr

57

192

6 443

16 084

1-1,9 Mnkr

28

62

2 727

5 973

2-4,9 Mnkr

32

53

2 997

5 849

5-9,9 Mnkr

13

18

1 751

3 401

10-49 Mnkr

21

34

2 838

4 823

50-99 Mnkr

7

3

731

1 089

100 - Mnkr

6

1

1 169

1 498

Samtliga

401

1 442

40 297

117 573

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2007-2016

                     

Jämtlands län

                 

Omsättning

Exportföretag

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014    

2015

2016

-250 Tkr

273

278

302

246

246

274

258

264

250

237

250-999 Tkr

64

72

81

71

67

86

75

69

57

57

1-1,9 Mnkr

25

33

30

35

31

24

17

28

40

28

2-4,9 Mnkr

27

21

29

23

31

22

25

26

21

32

5-9,9 Mnkr

23

17

15

13

12

14

14

13

13

13

10-49 Mnkr

20

26

22

24

24

26

31

27

22

21

50-99 Mnkr

3

4

7

6

6

6

2

5

6

7

100 - Mnkr

12

9

7

8

7

6

7

7

7

6

Samtliga

447

460

493

426

424

458

429

439

416

401

Omsättning

Importföretag

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-250 Tkr

567

668

695

649

711

689

858

942

1 011

1 079

250-999 Tkr

155

156

175

149

148

154

158

157

170

192

1-1,9 Mnkr

49

54

47

37

46

42

45

42

44

62

2-4,9 Mnkr

42

32

50

45

45

42

41

47

40

53

5-9,9 Mnkr

23

25

16

16

23

20

27

21

21

18

10-49 Mnkr

23

25

23

25

30

23

30

31

33

34

50-99 Mnkr

2

2

 

1

2

2

2

7

4

3

100 - Mnkr

3

1

1

1

2

1

1

1

2

1

Samtliga

864

963

1 007

923

1 007

973

1 162

1 248

1 325

1 442

                     

Riket

Omsättning

Exportföretag

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-250 Tkr

19 972

21 916

21 786

19 870

19 208

19 091

20 978

21 270

21 239

21 641

250-999 Tkr

6 685

6 893

7 435

6 360

6 202

6 330

6 287

6 283

6 452

6 443

1-1,9 Mnkr

2 789

2 996

3 049

2 782

2 608

2 562

2 580

2 648

2 753

2 727

2-4,9 Mnkr

3 304

3 213

3 486

3 053

2 974

2 964

2 943

2 931

2 984

2 997

5-9,9 Mnkr

1 827

1 730

1 845

1 813

1 698

1 718

1 697

1 706

1 762

1 751

10-49 Mnkr

2 547

2 637

2 920

2 851

2 701

2 681

2 676

2 676

2 759

2 838

50-99 Mnkr

660

644

773

778

700

683

658

713

730

731

100 - Mnkr

1 027

1 036

1 297

1 346

1 122

1 097

1 087

1 122

1 161

1 169

Samtliga

38 811

41 065

42 591

38 853

37 213

37 126

38 906

39 349

39 840

40 297

Omsättning

Importföretag

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014      

2015

2016

-250 Tkr

43 266

50 248

49 732

49 042

51 238

52 337

64 940

70 297

73 443

78 856

250-999 Tkr

13 859

14 606

14 970

13 442

13 643

13 738

14 592

15 057

15 454

16 084

1-1,9 Mnkr

5 680

5 652

5 871

5 232

5 303

5 291

5 430

5 578

5 705

5 973

2-4,9 Mnkr

5 367

4 998

5 576

5 303

5 260

5 279

5 295

5 501

5 830

5 849

5-9,9 Mnkr

2 844

2 846

2 925

2 973

2 971

2 936

2 923

3 072

3 225

3 401

10-49 Mnkr

4 181

4 122

4 260

4 393

4 318

4 200

4 257

4 430

4 704

4 823

50-99 Mnkr

925

937

1 013

1 019

947

915

928

991

1 090

1 089

100 - Mnkr

1 156

1 170

1 386

1 503

1 335

1 282

1 274

1 348

1 441

1 498

Samtliga

77 278

84 579

85 733

82 907

85 015

85 978

99 639

106 274

110 892

117 573

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta