Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Näringsliv // Konkurser // Företagskonkurser med fördelni…

Företagskonkurser med fördelning på bransch

Senast uppdaterad 2018-03-28
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.
PDF
Diagram nuläge

Konkurser 2017 efter näringsgren

 

 

 

 

 

Bransch

Antal

Procent

Jämtlands län

Riket

Jämtlands län

Riket

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

8

82

10,8

1,3

Tillverkning, gruvor och energi

2

355

2,7

5,6

Byggindustri

12

1 240

16,2

19,4

Handel

14

1 468

18,9

23,0

Hotell o restaurang

11

517

14,9

8,1

Transport

0

295

0,0

4,6

Finansiell verksamhet

1

77

1,4

1,2

Fastighetsbolag, företagstjänster

14

1 141

18,9

17,8

Utbildning, hälso- och sjukvård

0

199

0,0

3,1

Samhälleliga o personliga tjänster

6

564

8,1

8,8

Uppgift saknas

6

456

8,1

7,1

Totalt

74

6 394

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta