Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 280 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Näringsliv // Nystartade företag // Kvinnliga företagare i nystart…

Kvinnliga företagare i nystartade företag

Senast uppdaterad 2019-09-04
Förklaring

Tillväxtanalys ansvarar för officiell statistik rörande nystartade företag. SCB genomför varje år en undersökning på uppdrag av Tillväxtanalys. Undersökningen genomförs i två steg. Dels en totalundersökning där insamlingen genomförs varje månad. Dels en årsundersökning, som är ett urval bland de företag som i månadsundersökningen angett att de är nystartade. Syftet med undersökningen är att uppskatta antalet nystartade företag under ett givet år i Sverige per län och bransch. Ett företag räknas som nystartat när:

  • verksamheten är helt nystartad eller
  • verksamhet har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år eller
  • man startat eget med en verksamhet man tidigare haft som anställd

Från och med 2007 ingår branschgrupperna jord- och skogsbruk, fiske samt fastighetstjänster som tidigare ej redovisats.

PDF
Diagram nuläge
Nystartade företag 2018 procentuellt fördelade på län och kön

Län Kvinnlig ledning % Nya företag per 1 000 kvinnor 16-64 år Manlig ledning% Nya företag per 1 000 män 16-64 år
Stockholms län 34,3 10,1 63,9 18,3
Uppsala län 33,6 6,9 65,5 13,2
Södermanlands län 31,3 6,2 66,3 12,6
Östergötlands län 30,9 5,6 68,3 11,5
Jönköpings län 30,7 5,4 68,5 11,2
Kronobergs län 30,1 4,8 69,1 10,2
Kalmar län 30,1 5,2 69,1 11,2
Gotlands län 35,8 7,9 64,2 13,9
Blekinge län 30,3 5,1 68,9 10,5
Skåne län 32,6 7,4 65,9 14,7
Hallands län 33,0 6,8 65,9 13,0
Västra Götalands län 31,0 6,4 67,4 13,4
Värmlands län 30,9 5,4 67,9 11,3
Örebro län 30,0 5,7 69,3 12,7
Västmanlands län 32,5 6,4 66,7 12,5
Dalarnas län 32,1 6,0 67,5 11,8
Gävleborgs län 29,7 4,9 69,5 10,8
Västernorrlands län 29,3 5,3 70,0 11,9
Jämtlands län 31,2 6,8 68,7 14,2
Västerbottens län 27,8 4,6 71,5 11,1
Norrbottens län 28,6 5,5 69,9 12,0
Riket 32,3 7,1 66,3 14,0

Nystartade företag 1998-2018. Könsfördelad efter ledning

   
 

 

 

 

 

   

År

Jämtlands län

Riket

   

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

   

1998

35,0

61,0

30,0

65,0

   

1999

38,0

56,0

30,0

65,0

   

2000

33,0

60,0

29,0

66,0

   

2001

36,0

62,0

31,0

67,0

   

2002

34,5

63,7

31,4

66,4

   

2003

30,6

68,3

31,5

66,5

   

2004

32,3

65,6

32,2

65,4

   

2005

29,6

70,4

33,7

66,3

   

2006

32,0

68,0

35,0

65,0

   

2007

33,2

66,8

33,7

66,3

   

2008

32,2

67,8

34,1

65,9

   

2009

31,1

61,1

33,1

60,9

   

2010

34,0

58,6

32,0

60,6

   

2011

34,8

59,1

31,2

59,9

   

2012

35,3

57,1

31,1

59,9

   

2013

32,9

67,1

34,0

66,0

   

2014

35,1

64,9

34,2

65,8

   

2015

31,6

68,4

33,5

66,5

   

2016

31,5

67,2

32,1

66,4

   

2017

31,5

66,9

31,6

66,9

   

2018

31,2

68,7

32,3

66,3

   

Källa: Tillväxtanalys

   
             
             

Nystartade företag 1998-2018 per 1000 invånare fördelade efter ledning

             

År

Jämtlands län

Riket

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

1998

3,9

6,6

5,5

3,7

7,8

6,1

1999

4,3

6,0

5,5

3,9

8,2

6,4

2000

4,0

7,0

5,7

4,2

9,1

6,9

2001

4,6

7,6

6,3

4,0

8,3

6,3

2002

4,8

8,3

6,7

4,2

8,7

6,6

2003

4,0

8,3

6,3

4,1

8,4

6,4

2004

4,4

8,4

6,6

4,7

9,4

7,3

2005

4,1

10,5

7,2

5,2

9,9

7,6

2006

4,6

9,3

7,0

5,4

9,6

7,6

2007

6,5

12,5

10,2

6,2

11,9

9,7

2008

6,2

12,4

10,1

6,3

11,8

9,7

2009

6,1

11,4

9,6

6,7

11,9

10,0

2010

7,8

12,8

11,2

7,6

13,9

11,6

2011

8,8

14,2

12,2

7,8

14,5

12,3

2012

8,0

12,4

11,1

7,3

13,6

11,5

2013

7,6

14,7

11,2

7,9

14,9

11,5

2014

8,2

14,4

11,4

8,3

15,4

11,9

2015

8,5

17,4

13,1

7,9

15,1

11,6

2016

7,8

15,7

11,9

7,6

15,0

11,4

2017

7,4

14,7

11,3

7,3

14,8

11,3

2018

6,8

14,2

10,6

7,1

14,0

10,8

Källa: Tillväxtanalys

Utveckling av antalet nystartade företag 1998-2018 per 1000 invånare. Index år 1998=100

             

År

Jämtlands län

Riket

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

1998

100

100

100

100

100

100

1999

110

91

100

105

105

105

2000

103

106

104

114

117

113

2001

118

115

115

108

106

103

2002

123

126

122

114

112

108

2003

103

126

115

111

108

105

2004

113

127

120

127

121

120

2005

105

160

131

140

127

124

2006

118

141

128

145

124

124

2007

167

189

185

168

153

159

2008

159

188

184

170

151

159

2009

157

173

174

181

153

163

2010

201

194

204

205

178

190

2011

225

215

222

211

185

202

2012

206

188

202

197

174

189

2013

194

223

204

215

191

189

2014

210

218

207

224

197

195

2015

218

264

238

213

193

189

2016

200

238

216

204

193

186

2017

188

223

206

196

189

185

2018

175

215

194

193

180

177

Källa: Tillväxtanalys

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta