Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
128 673 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Sysselsatta inom turismberoend…

Sysselsatta inom turismberoende branscher

Senast uppdaterad 2017-01-19
Förklaring

I turismberoende branscher ingår detaljhandel, djurparker och naturreservat, hotell och restaurang, museum och kulturminnen, nöjesparker, skidanläggningar, etc.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Sysselsatta i turismberoende branscher 2015

               

Sysselsatta kvinnor

Kommun/Region

Turismbransch

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i turism- beroende branscher

Detalj- handel

Hotell och restaurang

Museer, kulturminnen, naturreservat, botaniska trädgårdar, djurparker m.m.

Nöjesparker och skidanlägg- ningar

Totalt i turism- beroende branscher

Berg

82

93

 

7

182

1 415

12,9

Bräcke

49

36

 

 

85

1 127

7,5

Härjedalen

209

147

3

122

481

2 367

20,3

Krokom

100

41

 

1

142

2 347

6,1

Ragunda

76

31

 

 

107

1 020

10,5

Strömsund

192

61

 

 

253

2 323

10,9

Åre

245

444

 

 

689

2 414

28,5

Östersund

1 191

639

65

14

1 909

16 822

11,3

Jämtlands län

2 144

1 492

68

144

3 848

29 835

12,9

Riket

177 399

80 670

4 778

2 733

265 580

2 270 560

11,7

               

Sysselsatta män

Kommun/Region

Turismbransch

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i turism- beroende branscher

Detalj- handel

Hotell och restaurang

Museer, kulturminnen, naturreservat, botaniska trädgårdar, djurparker m.m.

Nöjesparker och skidanlägg- ningar

Totalt i turism- beroende branscher

Berg

75

58

2

17

152

1 566

9,7

Bräcke

32

14

1

 

47

1 233

3,8

Härjedalen

110

152

2

188

452

2 707

16,7

Krokom

88

42

 

1

131

2 787

4,7

Ragunda

30

20

 

1

51

1 254

4,1

Strömsund

113

47

 

4

164

2 893

5,7

Åre

228

500

1

1

730

2 868

25,5

Östersund

693

505

57

27

1 282

16 831

7,6

Jämtlands län

1 369

1 338

63

239

3 009

32 139

9,4

Riket

97 077

77 132

3 152

4 580

181 941

2 454 785

7,4

               

Sysselsatta kvinnor och män

Kommun/Region

Turismbransch

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i turism- beroende branscher

Detalj- handel

Hotell och restaurang

Museer, kulturminnen, naturreservat, botaniska trädgårdar, djurparker m.m.

Nöjesparker och skidanlägg- ningar

Totalt i turism- beroende branscher

Berg

157

151

2

24

334

2 981

11,2

Bräcke

81

50

1

0

132

2 360

5,6

Härjedalen

319

299

5

310

933

5 074

18,4

Krokom

188

83

0

2

273

5 134

5,3

Ragunda

106

51

0

1

158

2 274

6,9

Strömsund

305

108

0

4

417

5 216

8,0

Åre

473

944

1

1

1 419

5 282

26,9

Östersund

1 884

1 144

122

41

3 191

33 653

9,5

Jämtlands län

3 513

2 830

131

383

6 857

61 974

11,1

Riket

274 476

157 802

7 930

7 313

447 521

4 725 345

9,5

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta