Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 810 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Regional ekonomi // BRP per sysselsatt

BRP per sysselsatt

Senast uppdaterad 2019-12-13
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
Bruttoregionprodukt per sysselsatt 2017. Tusental kronor

Region BRP per sysselsatt, tusental kr Index riket= 100
Stockholms län 1 099 119
Uppsala län 914 99
Södermanlands län 825 90
Östergötlands län 849 92
Jönköpings län 786 85
Kronobergs län 875 95
Kalmar län 790 86
Gotlands län 757 82
Blekinge län 763 83
Skåne län 859 93
Hallands län 787 85
Västra Götalands län 917 100
Värmlands län 851 92
Örebro län 835 91
Västmanlands län 840 91
Dalarnas län 826 90
Gävleborgs län 795 86
Västernorrlands län 839 91
Jämtlands län 794 86
Västerbottens län 822 89
Norrbottens län 971 105
Riket 921 100
BRP per sysselsatt 2006-2017. Tusental kronor

Region 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Stockholms län 834 878 885 914 939 973 975 983 1 020 1 080 1 094 1 099
Uppsala län 691 680 744 731 764 775 775 805 821 844 879 914
Södermanlands län 652 696 713 658 757 758 765 737 738 757 783 825
Östergötlands län 631 669 668 696 728 736 738 751 775 800 820 849
Jönköpings län 608 648 645 612 635 663 668 679 694 721 768 786
Kronobergs län 610 651 664 634 689 708 721 742 746 800 828 875
Kalmar län 640 635 670 623 687 705 687 699 711 742 767 790
Gotlands län 502 526 534 521 555 578 577 594 590 627 717 757
Blekinge län 620 666 686 662 695 682 666 694 719 775 755 763
Skåne län 647 703 689 676 714 716 723 734 760 800 824 859
Hallands län 645 639 690 655 715 701 682 704 702 724 779 787
Västra Götalands län 690 713 727 716 759 773 767 788 818 873 907 917
Värmlands län 639 648 672 644 701 706 727 725 742 770 814 851
Örebro län 657 662 657 656 701 730 748 744 754 755 812 835
Västmanlands län 657 683 685 683 730 739 730 743 747 814 833 840
Dalarnas län 693 713 713 686 720 753 735 741 749 780 820 826
Gävleborgs län 645 640 661 671 708 675 702 710 745 768 796 795
Västernorrlands län 650 662 682 707 764 770 763 756 773 804 820 839
Jämtlands län 632 609 679 676 799 708 698 709 734 720 777 794
Västerbottens län 663 657 666 661 714 699 708 705 715 755 786 822
Norrbottens län 750 736 820 702 903 906 860 836 840 843 873 971
Riket 702 730 743 739 783 797 797 808 832 874 902 921
BRP per sysselsatt. Index riket=100

Region 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Stockholms län 119 120 119 124 120 122 122 122 123 124 121 119
Uppsala län 98 93 100 99 98 97 97 100 99 97 97 99
Södermanlands län 93 95 96 89 97 95 96 91 89 87 87 90
Östergötlands län 90 92 90 94 93 92 93 93 93 92 91 92
Jönköpings län 87 89 87 83 81 83 84 84 83 82 85 85
Kronobergs län 87 89 89 86 88 89 90 92 90 92 92 95
Kalmar län 91 87 90 84 88 88 86 87 85 85 85 86
Gotlands län 72 72 72 71 71 73 72 74 71 72 79 82
Blekinge län 88 91 92 90 89 86 84 86 86 89 84 83
Skåne län 92 96 93 91 91 90 91 91 91 92 91 93
Hallands län 92 88 93 89 91 88 86 87 84 83 86 85
Västra Götalands län 98 98 98 97 97 97 96 98 98 100 101 100
Värmlands län 91 89 90 87 90 89 91 90 89 88 90 92
Örebro län 94 91 88 89 90 92 94 92 91 86 90 91
Västmanlands län 94 94 92 92 93 93 92 92 90 93 92 91
Dalarnas län 99 98 96 93 92 94 92 92 90 89 91 90
Gävleborgs län 92 88 89 91 90 85 88 88 90 88 88 86
Västernorrlands län 93 91 92 96 98 97 96 94 93 92 91 91
Jämtlands län 90 83 91 91 102 89 88 88 88 82 86 86
Västerbottens län 94 90 90 89 91 88 89 87 86 86 87 89
Norrbottens län 107 101 110 95 115 114 108 103 101 96 97 105
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta