Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Regional ekonomi // Landstingens investeringar

Landstingens investeringar

Senast uppdaterad 2018-08-27
Förklaring
Redovisning av landstingens investeringar samt resultat- och balansräkning, m.m. sammanställdes årligen av Sveriges kommuner och landsting fram till 2007. Från och med 2008-01-01 har SCB ansvaret. För närvarande finns 20 landsting i Sverige samt en kommun utom landsting, Gotlands kommun. Landstingsområdena sammanfaller i regel med länen. Landstingens huvudsakliga uppgift är hälso- och sjukvård. Gotlands kommun svarar själv för de uppgifter som annars handhas av landsting.
PDF
Diagram nuläge
Landstingens investeringar 2017. Kronor per invånare

Landsting Mark och byggnader Inventarier Immateriella tillgångar Totalt
Stockholm 2 172 1 391 15 3 597
Uppsala 3 624 1 000 49 4 672
Södermanland 2 039 360 0 2 399
Östergötland 2 245 1 022 17 3 284
Jönköping 1 306 715 96 2 115
Kronoberg 992 527 76 1 592
Kalmar 1 031 501 0 1 527
Blekinge 905 559 0 1 463
Skåne 1 227 818 33 2 072
Halland 525 563 11 1 099
Västra Götaland 1 288 818 0 2 099
Värmland 774 610 0 1 384
Örebro 2 321 653 17 2 992
Västmanland 738 620 4 1 365
Dalarna 520 821 8 1 350
Gävleborg 256 396 0 655
Västernorrland 744 488 0 1 255
Jämtland 305 437 0 742
Västerbotten 3 365 613 122 4 056
Norrbotten 565 501 32 1 130
Samtliga landsting 1 544 863 20 2 431

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta