Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Regional ekonomi // Lönesumma per sysselsatt

Lönesumma per sysselsatt

Senast uppdaterad 2017-12-20
Förklaring

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik utgår från de kontrolluppgifter (KU), som lämnas av utbetalare av lön, arvode, andra ersättningar eller förmåner som utgör skattepliktig inkomst av tjänst. Begreppet lönesumma skiljer sig från lön. Lönesumma är bruttolöneuppgifter för företag, egen företagare, arbetsställen, olika geografiska områden etc. under exempelvis ett år. Lön är det arbetsgivarna betalar sina anställda per tidsenhet, t.ex. timlön eller månadslön. Lönesumman i de regionala räkenskaperna utgår från KU-baserade lönesummor hos dagbefolkningen i regionen. Därefter görs tillägg för svarta löner samt för "under"- och "över"åriga arbetstagare. Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.

PDF
Diagram nuläge
Lönesumma per sysselsatt 2015. Tusental kronor

Region Lönesumma per sysselsatt, tusental kr Index riket= 100
Stockholms län 381 111
Uppsala län 333 97
Södermanlands län 317 93
Östergötlands län 331 97
Jönköpings län 313 92
Kronobergs län 327 96
Kalmar län 317 93
Gotlands län 267 78
Blekinge län 322 94
Skåne län 329 96
Hallands län 302 88
Västra Götalands län 341 100
Värmlands län 323 94
Örebro län 322 94
Västmanlands län 339 99
Dalarnas län 326 95
Gävleborgs län 324 95
Västernorrlands län 321 94
Jämtlands län 298 87
Västerbottens län 323 94
Norrbottens län 340 99
Riket 342 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta