Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
128 673 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län

Skattekraft

Senast uppdaterad 2016-12-22
Förklaring
Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång.
PDF
Diagram nuläge
Skattekraft 2017, tusen kronor per invånare

Kommun/Region Skattekraft Index riket=100
Berg 164,1 81
Bräcke 166,8 83
Härjedalen 171,9 85
Krokom 176,9 88
Ragunda 169,6 84
Strömsund 167,2 83
Åre 172,7 86
Östersund 190,5 94
Jämtlands län 180,3 89
Riket 201,9 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta