Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 280 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län

Skattekraft

Senast uppdaterad 2018-12-17
Förklaring
Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång.
PDF
Diagram nuläge
Skattekraft 2019, tusen kronor per invånare

Kommun/Region Skattekraft Index riket=100
Berg 173,9 81
Bräcke 175,1 81
Härjedalen 188,6 88
Krokom 190,8 89
Ragunda 175,5 81
Strömsund 176,3 82
Åre 187,3 87
Östersund 202,7 94
Jämtlands län 192,4 89
Riket 215,5 100
Skattekraft 2008-2019. Tusen kronor per invånare

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Berg 125,9 134,6 140,6 143,4 144,2 143,3 150,3 155,2 160,4 164,1 168,1 173,9
Bräcke 128,9 138,3 145,8 147,3 145,9 149,2 155,9 159,5 164,1 166,8 169,8 175,1
Härjedalen 132,1 141,6 147,7 149,3 153,3 155,0 159,3 161,2 165,6 171,9 183,5 188,6
Krokom 133,9 144,6 151,1 152,5 155,2 157,2 162,8 168,6 171,8 176,9 184,7 190,8
Ragunda 131,8 143,0 149,2 149,6 149,5 152,1 156,3 159,4 163,7 169,6 172,7 175,5
Strömsund 129,8 139,5 146,1 147,0 148,5 147,7 154,2 158,8 161,4 167,2 171,2 176,3
Åre 130,4 140,6 146,2 148,9 152,6 156,2 157,8 161,7 164,9 172,7 176,5 187,3
Östersund 149,6 159,4 166,4 168,2 168,8 171,0 176,3 180,7 183,8 190,5 197,8 202,7
Jämtlands län 139,5 149,3 156,0 157,8 159,2 161,0 166,3 170,6 174,1 180,3 186,8 192,4
Riket 157,8 165,4 173,0 173,7 176,1 180,0 185,8 190,3 194,2 201,9 208,8 215,5
Utveckling av skattekraften 2008-2019. Index riket=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Berg 80 81 81 83 82 80 81 82 83 81 80 81
Bräcke 82 84 84 85 83 83 84 84 84 83 81 81
Härjedalen 84 86 85 86 87 86 86 85 85 85 88 88
Krokom 85 87 87 88 88 87 88 89 88 88 88 89
Ragunda 84 86 86 86 85 84 84 84 84 84 83 81
Strömsund 82 84 84 85 84 82 83 83 83 83 82 82
Åre 83 85 84 86 87 87 85 85 85 86 85 87
Östersund 95 96 96 97 96 95 95 95 95 94 95 94
Jämtlands län 88 90 90 91 90 89 90 90 90 89 89 89
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta