Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län

Skattekraft

Senast uppdaterad 2017-12-19
Förklaring
Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång.
PDF
Diagram nuläge
Skattekraft 2018, tusen kronor per invånare

Kommun/Region Skattekraft Index riket=100
Berg 168,1 80
Bräcke 169,8 81
Härjedalen 183,5 88
Krokom 184,7 88
Ragunda 172,7 83
Strömsund 171,2 82
Åre 176,5 85
Östersund 197,8 95
Jämtlands län 186,8 89
Riket 208,8 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta