Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 810 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län

Skattekraft

Senast uppdaterad 2019-12-17
Förklaring
Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång.
PDF
Diagram nuläge
Skattekraft 2020, tusen kronor per invånare

Kommun/Region Skattekraft Index riket=100
Berg 177,8 80
Bräcke 180,4 82
Härjedalen 191,1 86
Krokom 196,7 89
Ragunda 180,0 81
Strömsund 180,4 82
Åre 190,7 86
Östersund 207,6 94
Jämtlands län 197,0 89
Riket 221,1 100
Skattekraft 2009-2020. Tusen kronor per invånare

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Berg 134,6 140,6 143,4 144,2 143,3 150,3 155,2 160,4 164,1 168,1 173,9 177,8
Bräcke 138,3 145,8 147,3 145,9 149,2 155,9 159,5 164,1 166,8 169,8 175,1 180,4
Härjedalen 141,6 147,7 149,3 153,3 155,0 159,3 161,2 165,6 171,9 183,5 188,6 191,1
Krokom 144,6 151,1 152,5 155,2 157,2 162,8 168,6 171,8 176,9 184,7 190,8 196,7
Ragunda 143,0 149,2 149,6 149,5 152,1 156,3 159,4 163,7 169,6 172,7 175,5 180,0
Strömsund 139,5 146,1 147,0 148,5 147,7 154,2 158,8 161,4 167,2 171,2 176,3 180,4
Åre 140,6 146,2 148,9 152,6 156,2 157,8 161,7 164,9 172,7 176,5 187,3 190,7
Östersund 159,4 166,4 168,2 168,8 171,0 176,3 180,7 183,8 190,5 197,8 202,7 207,6
Jämtlands län 149,3 156,0 157,8 159,2 161,0 166,3 170,6 174,1 180,3 186,8 192,4 197,0
Riket 165,4 173,0 173,7 176,1 180,0 185,8 190,3 194,2 201,9 208,8 215,5 221,1
Utveckling av skattekraften 2009-2020. Index riket=100

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Berg 81 81 83 82 80 81 82 83 81 80 81 80
Bräcke 84 84 85 83 83 84 84 84 83 81 81 82
Härjedalen 86 85 86 87 86 86 85 85 85 88 88 86
Krokom 87 87 88 88 87 88 89 88 88 88 89 89
Ragunda 86 86 86 85 84 84 84 84 84 83 81 81
Strömsund 84 84 85 84 82 83 83 83 83 82 82 82
Åre 85 84 86 87 87 85 85 85 86 85 87 86
Östersund 96 96 97 96 95 95 95 95 94 95 94 94
Jämtlands län 90 90 91 90 89 90 90 90 89 89 89 89
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta