Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Samhällets service // Avstånd till livsmedelsbutik

Avstånd till livsmedelsbutik

Senast uppdaterad 2015-06-10
Förklaring

Tillväxtanalys undersöker årligen hur befolkningens tillgång till service förändras och vad det får för konsekvenser. Tabellen visar tillgänglighet till dagligvaruhandel med utgångspunkt i befolkningssiffror för året innan, andel personer per intervall. Skärgårdsbefolkningen är exkluderad ur analysen på grund av tekniska skäl, totalt ca 30 000 personer. I analysen beräknas det kortaste avståndet via farbar väg med bil från en befolkad 250 metersruta till närmaste dagligvaruhandel.

PDF
Diagram nuläge

Avstånd till närmaste livsmedelsbutik 2014

           

Kommun/Region

Befolkning

Andel (%) per avståndsklass

mindre än 5 min

5-10 min

10-30 min

mer än 30 min

Berg

7 067

62,0

29,8

7,6

0,6

Bräcke

6 463

54,5

20,9

24,5

0,0

Härjedalen

10 224

80,2

8,8

10,8

0,1

Krokom

14 648

71,2

23,0

5,6

0,2

Ragunda

5 440

65,0

21,5

13,5

0,0

Strömsund

11 873

73,4

11,4

13,4

1,8

Åre

10 555

77,8

13,9

8,2

0,1

Östersund

60 495

90,7

6,9

2,5

0,0

Jämtlands län

126 765

80,3

12,5

6,9

0,2

Riket

9 747 355

84,6

12,5

2,8

0,0

Källa: Tillväxtanalys

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta