Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
128 673 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Snabbstatistik // Färdigställda bostadslägenhete…

Färdigställda bostadslägenheter

Senast uppdaterad 2017-11-20
Förklaring

Den preliminära kvartalsstatistiken från SCB ska ge snabb information om bostadsbyggandets utveckling med avseende på påbörjade och färdigställda bostadslägenheter fördelat på olika hustyper. Alla byggprojekt med bygglov/bygganmälan rapporteras till SCB antingen via en särskild Statistikblankett för bygglov/bygganmälan eller genom kopior av kommunens bygglovsblanketter.

PDF
Diagram nuläge
Färdigställda bostadslägenheter, Jämtlands län 2003 ff

Tid (år, kvartal) i flerbostadshus i småhus Totalt
2017K3 96 17 113
2017K2 40 38 78
2017K1 98 26 124
2016K4 10 27 37
2016K3 77 28 105
2016K2 16 22 38
2016K1 44 36 80
2015K4 6 23 29
2015K3 24 28 52
2015K2 48 20 68
2015K1 0 29 29
2014K4 96 20 116
2014K3 10 22 32
2014K2 0 22 22
2014K1 0 15 15
2013K4 0 27 27
2013K3 0 16 16
2013K2 0 30 30
2013K1 64 16 80
2012K4 32 24 56
2012K3 8 46 54
2012K2 0 24 24
2012K1 4 34 38
2011K4 32 22 54
2011K3 0 18 18
2011K2 38 26 64
2011K1 0 19 19
2010K4 30 30 60
2010K3 60 28 88
2010K2 0 28 28
2010K1 0 39 39
2009K4 4 30 34
2009K3 40 25 65
2009K2 42 44 86
2009K1 32 43 75
2008K4 0 41 41
2008K3 0 33 33
2008K2 0 30 30
2008K1 105 32 137
2007K4 0 23 23
2007K3 17 22 39
2007K2 0 32 32
2007K1 5 26 31
2006K4 4 21 25
2006K3 0 11 11
2006K2 36 18 54
2006K1 0 21 21
2005K4 6 38 44
2005K3 0 14 14
2005K2 20 11 31
2005K1 12 27 39
2004K4 62 19 81
2004K3 24 10 34
2004K2 54 12 66
2004K1 0 29 29
2003K4 8 9 17
2003K3 0 6 6
2003K2 3 10 13
2003K1 0 29 29

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta