Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 280 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Snabbstatistik // Fastighetspriser

Fastighetspriser

Senast uppdaterad 2019-07-08
Förklaring

SCB:s prisstatistiken avser att ge en allmän information om omsättningen på fastighetsmarknaden och om priser och prisutvecklingen på sålda småhus. Statistiken används av skattemyndigheterna som underlag vid bestämning av taxeringsvärdenivåer vid allmän och särskild fastighetstaxering. Lagfartsstatistiken avser att ge information om den totala omsättningen av alla förvärv på fastighetsmarknaden.
Underrättelser om sökt lagfart sker på Inskrivningsmyndigheten. Lagfarterna översänds därefter till Lantmäteriet. Materialet kompletteras hos Lantmäteriet med uppgifter från skattemyndigheterna och skickas därefter till SCB.

PDF
Diagram nuläge

Medelpris småhus 2018-2019, permanentbostad. Tusental kronor

                 

Region

Medelpris tusental kronor

18kv1

18kv2

18kv3

18kv4

19kv1

19kv2

19kv3

19kv4

Stockholms län

5 710

5 577

5 585

5 364

5 735

5 415

 

 

Uppsala län

3 192

3 241

3 021

2 912

3 170

3 005

 

 

Södermanlands län

2 699

2 597

2 557

2 615

2 591

2 629

 

 

Östergötlands län

2 740

2 807

2 664

2 721

2 957

2 792

 

 

Jönköpings län

2 262

2 261

2 149

2 198

2 085

2 183

 

 

Kronobergs län

2 000

1 984

1 981

1 867

2 114

1 937

 

 

Kalmar län

1 938

1 791

1 690

1 660

1 679

1 770

 

 

Gotlands län

2 932

2 342

3 018

2 739

3 017

3 231

 

 

Blekinge län

1 792

1 736

1 799

1 800

1 971

1 681

 

 

Skåne län

2 996

2 982

2 942

2 926

3 073

3 085

 

 

Hallands län

3 362

3 408

3 220

3 281

3 230

3 346

 

 

Västra Götalands län

3 307

3 104

3 079

3 041

3 298

3 241

 

 

Värmlands län

1 718

1 751

1 638

1 509

1 818

1 739

 

 

Örebro län

2 181

1 944

1 831

1 815

1 910

2 107

 

 

Västmanlands län

2 735

2 220

2 399

2 241

2 442

2 471

 

 

Dalarnas län

1 791

1 776

1 794

1 831

1 749

1 823

 

 

Gävleborgs län

1 769

1 627

1 728

1 617

1 859

1 737

 

 

Västernorrlands län

1 557

1 697

1 566

1 475

1 520

1 460

 

 

Jämtlands län

1 964

1 660

1 742

1 682

1 760

1 735

 

 

Västerbottens län

2 345

2 166

2 091

1 974

2 182

2 089

 

 

Norrbottens län

1 633

1 644

1 486

1 487

1 755

1 751

 

 

Riket

3 139

3 015

2 876

2 827

3 080

2 997

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån

                 

Köpeskilling/taxeringsvärde* 2018-2019, permanentbostad

                 

Region

Köpeskilling/taxeringsvärde

18kv1

18kv2

18kv3

18kv4

19kv1

19kv2

19kv3

19kv4

Stockholms län

2,00

1,95

1,94

1,94

1,94

1,38

 

 

Uppsala län

1,99

1,97

2,00

2,05

1,98

1,52

 

 

Södermanlands län

2,12

2,13

2,11

2,12

2,12

1,63

 

 

Östergötlands län

2,15

2,12

2,22

2,24

2,18

1,68

 

 

Jönköpings län

2,15

2,13

2,11

2,14

2,07

1,75

 

 

Kronobergs län

1,99

2,05

2,09

2,02

2,06

1,66

 

 

Kalmar län

2,04

1,99

2,11

2,04

1,99

1,73

 

 

Gotlands län

2,06

2,04

2,10

2,06

1,98

1,73

 

 

Blekinge län

1,97

1,95

1,95

2,06

2,05

1,78

 

 

Skåne län

1,94

1,92

1,95

1,98

1,97

1,70

 

 

Hallands län

1,93

1,97

2,01

2,00

1,99

1,59

 

 

Västra Götalands län

2,09

2,09

2,11

2,10

2,12

1,66

 

 

Värmlands län

1,96

2,05

2,08

2,02

2,04

1,79

 

 

Örebro län

2,01

2,05

2,09

2,13

2,10

1,68

 

 

Västmanlands län

2,17

2,19

2,19

2,21

2,16

1,67

 

 

Dalarnas län

2,25

2,16

2,25

2,16

2,21

1,82

 

 

Gävleborgs län

2,17

2,13

2,22

2,20

2,23

1,77

 

 

Västernorrlands län

2,27

2,24

2,26

2,19

2,09

1,75

 

 

Jämtlands län

1,96

1,91

1,97

2,10

2,00

1,69

 

 

Västerbottens län

2,28

2,27

2,34

2,28

2,15

1,72

 

 

Norrbottens län

2,07

2,13

2,10

2,21

2,08

1,63

 

 

Riket

2,05

2,04

2,08

2,08

2,05

1,64

 

 

* i förhållande till 2015 års taxeringsvärde

Källa: Statistiska centralbyrån, Småhusbarometern

                 

Antal köp 2018-2019, permanentbostad

                 

Region

Antal köp

18kv1

18kv2

18kv3

18kv4

19kv1

19kv2

19kv3

19kv4

Stockholms län

1 583

1 413

1 649

1 423

1 421

1 331

 

 

Uppsala län

337

316

424

347

341

287

 

 

Södermanlands län

297

281

353

312

302

292

 

 

Östergötlands län

403

391

477

464

424

402

 

 

Jönköpings län

392

366

439

401

350

361

 

 

Kronobergs län

189

149

252

237

222

190

 

 

Kalmar län

307

313

381

355

331

336

 

 

Gotlands län

68

57

75

71

50

64

 

 

Blekinge län

208

178

247

188

169

205

 

 

Skåne län

1 495

1 363

1 758

1 531

1 476

1 415

 

 

Hallands län

385

358

484

359

357

385

 

 

Västra Götalands län

1 660

1 408

1 811

1 619

1 613

1 500

 

 

Värmlands län

302

282

434

333

286

273

 

 

Örebro län

305

323

399

312

298

336

 

 

Västmanlands län

307

265

357

325

304

254

 

 

Dalarnas län

290

276

451

372

303

297

 

 

Gävleborgs län

295

303

457

365

296

316

 

 

Västernorrlands län

229

226

388

336

245

225

 

 

Jämtlands län

122

113

171

129

110

90

 

 

Västerbottens län

232

206

368

316

264

242

 

 

Norrbottens län

264

241

417

342

261

235

 

 

Riket

9 670

8 828

11 792

10 137

9 423

9 036

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Småhusbarometern

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta