Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
128 673 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Snabbstatistik // Företagskonkurser - månad

Företagskonkurser - månad

Senast uppdaterad 2017-12-15
Förklaring

Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten.

PDF
Diagram nuläge

Antal företagskonkurser månadsvis

                         

Region

2017

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Stockholms län

173

169

177

222

253

251

140

101

135

198

367

 

Uppsala län

23

19

12

12

14

17

8

12

10

17

40

 

Södermanlands län

14

12

9

17

14

18

10

5

7

12

55

 

Östergötlands län

22

19

17

15

22

11

14

8

25

9

33

 

Jönköpings län

13

18

10

17

20

13

6

5

12

13

23

 

Kronobergs län

4

8

10

6

10

6

6

8

8

10

69

 

Kalmar län

3

10

12

9

14

15

6

6

9

12

1

 

Gotlands län

3

5

2

4

5

7

4

1

6

5

9

 

Blekinge län

4

9

6

6

6

2

7

9

10

9

29

 

Skåne län

69

66

99

73

113

87

62

63

84

100

162

 

Hallands län

8

8

21

11

15

6

17

16

11

13

14

 

Västra Götalands län

66

81

84

63

97

82

49

52

62

74

175

 

Värmlands län

14

12

12

5

17

8

8

10

11

13

50

 

Örebro län

16

15

12

17

14

14

7

7

11

8

61

 

Västmanlands län

10

17

21

13

13

16

7

4

10

16

10

 

Dalarnas län

14

10

21

15

15

15

6

13

8

18

18

 

Gävleborgs län

9

8

18

20

21

21

13

13

7

25

22

 

Västernorrlands län

14

11

14

14

16

9

12

6

10

9

26

 

Jämtlands län

4

3

13

4

9

4

7

2

14

10

27

 

Västerbottens län

13

8

18

8

12

13

7

3

6

6

3

 

Norrbottens län

10

7

11

11

15

21

5

12

15

13

38

 

Riket

506

515

599

562

715

636

401

356

471

590

1 232

 

Källa: Statistiska centralbyrån

                         

Region

2016

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Stockholms län

125

166

215

231

188

212

151

119

146

191

197

185

Uppsala län

10

12

23

24

20

17

6

10

13

15

14

7

Södermanlands län

13

12

18

10

10

13

9

6

12

14

19

9

Östergötlands län

14

16

19

12

19

21

17

6

11

12

16

15

Jönköpings län

13

11

11

11

12

5

10

10

12

12

17

15

Kronobergs län

2

10

15

8

8

4

8

4

7

5

5

2

Kalmar län

7

17

7

8

20

13

5

14

9

8

15

8

Gotlands län

0

5

2

5

5

0

3

..

3

..

2

1

Blekinge län

6

4

7

1

3

7

5

3

4

6

9

6

Skåne län

55

68

74

85

84

82

50

59

56

71

70

82

Hallands län

12

16

6

20

20

11

6

8

18

14

23

12

Västra Götalands län

72

69

82

106

86

78

48

66

71

66

82

78

Värmlands län

18

17

25

18

12

27

9

7

11

9

7

18

Örebro län

7

17

18

10

19

15

11

5

15

8

14

11

Västmanlands län

6

8

3

8

11

11

7

4

4

5

12

15

Dalarnas län

9

10

8

9

16

6

8

11

6

8

16

15

Gävleborgs län

6

12

11

8

15

11

6

7

17

13

13

20

Västernorrlands län

6

14

18

8

22

11

8

9

8

9

10

15

Jämtlands län

8

3

7

6

9

6

4

6

3

9

2

6

Västerbottens län

7

11

13

11

11

6

6

..

11

10

9

8

Norrbottens län

11

16

11

10

20

11

8

10

8

11

8

12

Riket

446

563

593

609

640

567

385

364

445

496

560

605

Källa: Statistiska centralbyrån

                         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta