Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
128 673 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Snabbstatistik // Gästnätter på hotell, stugbyar…

Gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem

Senast uppdaterad 2017-12-05
Förklaring

I statistiken ingår samtliga hotell, motell, pensionat, vandrarhem och kurs- och konferensanläggningar med minst fem rum eller nio bäddar, stugbyar med minst fem stugor eller tjugo bäddar samt alla STF-anslutna vandrarhem oavsett storlek. Endast anläggningar som bedriver yrkesmässig uthyrning ingår. Vårdhem, hälsohem och anstalter, inackordering av t.ex. skolungdom samt övernattning i privat regi registreras inte.

PDF
Diagram nuläge
Gästnätter mm månadsvis 2014 ff (hotell, stugbyar och vandrarhem). Jämtlands län

Tid Anläggningar Disp rum Disp bäddar Gäst Sverige Gäst övr Norden Gäst övr Europa Gäst utom Europa Summa gästnätter
201710 114 78 684 266 413 43 597 11 189 1 977 994 57 757
201709 136 90 007 321 195 63 935 7 540 3 377 803 75 655
201708 153 100 121 364 801 88 793 13 135 12 063 2 212 116 203
201707 147 90 818 341 758 113 478 25 913 12 432 3 175 154 998
201706 131 70 338 258 645 47 706 9 593 3 392 705 61 396
201705 108 70 951 240 704 39 838 3 891 1 419 500 45 648
201704 156 103 928 372 253 115 813 12 152 5 097 1 133 134 195
201703 156 115 932 419 315 150 700 14 287 5 615 1 238 171 840
201702 154 101 869 363 962 131 723 23 015 7 738 1 610 164 086
201701 145 107 466 383 218 105 336 17 720 6 099 1 469 130 624
201612 138 94 816 342 414 89 754 8 782 5 611 1 926 106 073
201611 119 82 881 290 620 50 085 10 410 3 156 806 64 457
201610 113 77 136 278 800 41 793 10 923 889 376 53 981
201609 131 82 082 298 957 60 470 8 505 2 539 696 72 210
201608 144 95 313 351 986 96 802 13 808 8 493 778 119 881
201607 143 91 479 340 554 113 397 32 165 8 687 1 628 155 877
201606 123 68 893 257 592 45 132 11 275 2 809 343 59 559
201605 107 74 144 256 918 37 522 6 314 1 163 367 45 366
201604 151 101 654 363 472 94 547 8 504 2 070 1 323 106 444
201603 154 122 117 425 460 183 442 17 238 5 889 2 221 208 790
201602 152 105 431 369 021 129 874 23 789 7 376 1 347 162 386
201601 141 105 695 367 292 103 344 21 335 7 550 787 133 016
201512 140 101 613 361 570 91 599 8 085 7 732 1 415 108 831
201511 117 85 256 291 781 38 960 10 416 3 736 713 53 825
201510 112 82 324 280 162 40 313 13 928 1 392 205 55 838
201509 132 87 515 314 453 58 084 8 537 2 326 327 69 274
201508 144 96 783 354 611 86 442 19 106 6 408 411 112 367
201507 142 92 273 338 408 104 008 31 535 8 440 1 119 145 102
201506 127 72 643 263 331 48 644 13 049 3 915 423 66 031
201505 107 70 075 228 099 37 710 5 912 1 622 286 45 530
201504 156 98 983 352 990 94 712 9 729 3 085 709 108 235
201503 156 114 284 411 858 135 978 16 647 6 533 1 483 160 641
201502 156 103 910 366 674 133 943 25 072 6 034 1 301 166 350
201501 148 108 299 380 117 91 315 23 191 5 887 1 028 121 421
201412 148 99 202 360 300 99 638 9 559 5 580 1 094 115 871
201411 124 80 186 286 698 39 390 13 973 2 130 302 55 795
201410 118 72 872 265 601 36 742 13 636 463 206 51 047
201409 135 77 532 290 086 54 273 9 084 1 433 282 65 072
201408 144 89 737 340 120 77 074 14 502 6 821 607 99 004
201407 147 97 525 359 924 97 389 30 684 6 290 1 030 135 393
201406 136 76 817 282 435 48 085 13 605 3 011 374 65 075
201405 121 73 320 263 467 33 449 8 587 669 265 42 970
201404 161 105 547 380 210 94 066 14 679 2 882 676 112 303
201403 162 114 172 406 856 125 349 13 201 7 569 1 135 147 254
201402 160 105 924 365 996 124 962 24 155 8 522 840 158 479
201401 149 106 234 372 555 84 008 19 557 7 955 824 112 344

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta