Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
128 673 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Snabbstatistik // Påbörjade bostadslägenheter

Påbörjade bostadslägenheter

Senast uppdaterad 2017-11-20
Förklaring

Den preliminära kvartalsstatistiken från SCB ska ge snabb information om bostadsbyggandets utveckling med avseende på påbörjade och färdigställda bostadslägenheter fördelat på olika hustyper. Alla byggprojekt med bygglov/bygganmälan rapporteras till SCB antingen via en särskild Statistikblankett för bygglov/bygganmälan eller genom kopior av kommunens bygglovsblanketter.

PDF
Diagram nuläge
Påbörjade bostadslägenheter, Jämtlands län 2003 ff

Tid (år, kvartal) i flerbostadshus i småhus Totalt
2017K3 36 78 114
2017K2 62 53 115
2017K1 36 21 57
2016K4 10 30 40
2016K3 10 32 42
2016K2 180 37 217
2016K1 66 1 67
2015K4 0 5 5
2015K3 195 13 208
2015K2 6 13 19
2015K1 0 20 20
2014K4 0 5 5
2014K3 0 10 10
2014K2 0 11 11
2014K1 48 3 51
2013K4 24 10 34
2013K3 0 24 24
2013K2 56 24 79
2013K1 0 5 5
2012K4 0 18 18
2012K3 0 18 18
2012K2 32 27 59
2012K1 0 6 6
2011K4 72 8 80
2011K3 0 38 38
2011K2 14 33 47
2011K1 0 1 1
2010K4 130 15 145
2010K3 24 29 53
2010K2 56 34 90
2010K1 11 17 28
2009K4 66 22 88
2009K3 0 29 29
2009K2 44 43 87
2009K1 0 16 16
2008K4 7 23 30
2008K3 0 67 67
2008K2 5 63 68
2008K1 35 16 51
2007K4 0 33 33
2007K3 27 51 78
2007K2 0 48 48
2007K1 43 30 73
2006K4 32 24 56
2006K3 44 28 72
2006K2 9 35 44
2006K1 0 21 21
2005K4 0 17 17
2005K3 0 24 24
2005K2 45 33 78
2005K1 0 9 9
2004K4 0 14 14
2004K3 20 22 42
2004K2 98 34 132
2004K1 0 15 15
2003K4 0 16 16
2003K3 36 16 52
2003K2 19 20 39
2003K1 7 8 15

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta