Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Snabbstatistik // Passagerare per flygplats - må…

Passagerare per flygplats - månad

Senast uppdaterad 2018-06-18
Förklaring

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

PDF
Diagram nuläge

Passagerare per flygplats

       

Månad

Flygplats

Jämtlands län

Sveg

Åre-Östersund

201801

509

46 245

46 754

201802

633

59 187

59 820

201803

819

56 476

57 295

201804

735

47 347

48 082

201805

582

44 133

44 715

201806

 

 

 

201807

 

 

 

201808

 

 

 

201809

 

 

 

201810

 

 

 

201811

 

 

 

201812

 

 

 

2018 Totalt

3 278

253 388

256 666

       

Månad

Flygplats

Jämtlands län

Sveg

Åre-Östersund

201701

509

44 207

44 716

201702

612

52 661

53 273

201703

798

56 195

56 993

201704

609

45 676

46 285

201705

572

47 196

47 768

201706

441

37 515

37 956

201707

90

23 369

23 459

201708

413

36 940

37 353

201709

562

47 492

48 054

201710

625

45 962

46 587

201711

646

45 702

46 348

201712

543

43 734

44 277

2017 Totalt

6 420

526 649

533 069

Källa: Transportstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta