Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län

Varsel

Senast uppdaterad 2018-07-11
Förklaring

Arbetsgivare som tänker genomföra driftsinskränkning som berör minst fem arbetstagare i ett län ska skriftligen varsla Arbetsförmedlingen. Om driftsinskränkningen kan medföra uppsägning av arbetstagare ska varslet lämnas

• minst två månader i förväg, när högst 25 arbetstagare berörs
• minst fyra månader i förväg, när 26-100 arbetstagare berörs
• minst sex månader i förväg, när fl er än 100 arbetstagare berörs.

Kan driftsinskränkningen medföra permittering, ska varslet lämnas minst en månad i förväg och sex veckor i förväg om det avser visstidsanställda.

PDF
Diagram nuläge

Antal personer berörda av varsel om uppsägning

                         

Region

2018

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Stockholms län

1098

562

908

907

1434

997

 

 

 

 

 

 

Uppsala län

49

40

46

39

66

184

 

 

 

 

 

 

Södermanlands län

102

12

16

105

60

78

 

 

 

 

 

 

Östergötlands län

247

307

65

42

28

171

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

161

179

185

67

109

54

 

 

 

 

 

 

Kronobergs län

121

25

24

14

35

86

 

 

 

 

 

 

Kalmar län

98

16

196

30

612

56

 

 

 

 

 

 

Gotlands län

6

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

13

0

90

15

18

0

 

 

 

 

 

 

Skåne län

755

385

142

490

594

329

 

 

 

 

 

 

Hallands län

78

33

12

38

84

19

 

 

 

 

 

 

Västra Götalands län

527

237

159

480

393

199

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

83

77

41

88

0

58

 

 

 

 

 

 

Örebro län

12

55

69

81

91

40

 

 

 

 

 

 

Västmanlands län

57

16

46

39

0

36

 

 

 

 

 

 

Dalarnas län

35

87

67

96

123

125

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

189

46

47

61

42

197

 

 

 

 

 

 

Västernorrlands län

51

6

77

34

10

41

 

 

 

 

 

 

Jämtlands län

79

0

0

38

17

25

 

 

 

 

 

 

Västerbottens län

14

65

62

43

28

75

 

 

 

 

 

 

Norrbottens län

79

26

37

244

72

33

 

 

 

 

 

 

Riket

3854

2174

2289

2951

3816

2803

 

 

 

 

 

 

Källa: Arbetsförmedlingen

                         

Antal personer berörda av varsel om uppsägning

                         

Region

2017

Jan    

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Stockholms län

1066

653

827

556

476

749

687

740

789

770

534

1002

Uppsala län

86

48

83

5

24

12

50

74

55

35

48

61

Södermanlands län

5

32

0

25

98

62

86

36

5

190

130

13

Östergötlands län

232

168

93

5

50

120

52

95

135

193

100

55

Jönköpings län

64

202

120

21

73

49

0

83

64

56

40

62

Kronobergs län

28

20

23

31

0

144

11

46

68

30

256

31

Kalmar län

29

25

42

27

46

42

20

107

70

92

30

15

Gotlands län

0

0

0

16

0

0

0

0

0

73

14

0

Blekinge län

5

63

8

64

21

10

98

0

140

53

37

7

Skåne län

374

321

397

377

256

506

299

268

448

295

270

495

Hallands län

71

41

27

35

276

348

90

101

46

120

38

36

Västra Götalands län

352

381