Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
128 673 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län

Varsel

Senast uppdaterad 2017-12-14
Förklaring

Arbetsgivare som tänker genomföra driftsinskränkning som berör minst fem arbetstagare i ett län ska skriftligen varsla Arbetsförmedlingen. Om driftsinskränkningen kan medföra uppsägning av arbetstagare ska varslet lämnas

• minst två månader i förväg, när högst 25 arbetstagare berörs
• minst fyra månader i förväg, när 26-100 arbetstagare berörs
• minst sex månader i förväg, när fl er än 100 arbetstagare berörs.

Kan driftsinskränkningen medföra permittering, ska varslet lämnas minst en månad i förväg och sex veckor i förväg om det avser visstidsanställda.

PDF
Diagram nuläge

Antal personer berörda av varsel om uppsägning

                         

Region

2017

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Stockholms län

1066

653

827

556

476

749

687

740

789

770

534

 

Uppsala län

86

48

83

5

24

12

50

74

55

35

48

 

Södermanlands län

5

32

0

25

98

62

86

36

5

190

130

 

Östergötlands län

232

168

93

5

50

120

52

95

135

193

100

 

Jönköpings län

64

202

120

21

73

49

0

83

64

56

40

 

Kronobergs län

28

20

23

31

0

144

11

46

68

30

256

 

Kalmar län

29

25

42

27

46

42

20

107

70

92

30

 

Gotlands län

0

0

0

16

0

0

0

0

0

73

14

 

Blekinge län

5

63

8

64

21

10

98

0

140

53

37

 

Skåne län

374

321

397

377

256

506

299

268

448

295

270

 

Hallands län

71

41

27

35

276

348

90

101

46

120

38

 

Västra Götalands län

352

381

618

299

285

614

391

301

194

477

332

 

Värmlands län

267

127

242

9

112

62

196

20

51

244

263

 

Örebro län

113

209

39

52

7

118

63

11

30

318

106

 

Västmanlands län

33

118

69

20

152

75

468

6

54

190

17

 

Dalarnas län

77

233

24

120

51

125

511

191

54

25

60

 

Gävleborgs län

37

82

49

122

57

89

38

332

44

56

78

 

Västernorrlands län

23

142

90

106

11

86

49

133

45

46

48

 

Jämtlands län

62

12

55

60

43

25

25

5

8

15

15

 

Västerbottens län

43

102

117

47

57

33

14

31

101

287

45

 

Norrbottens län

97

278

104

213

72

55

133

12

146

23

47

 

Riket

3064

3257

3027

2210

2167

3324

3281

2592

2547

3588

2508

 

Källa: Arbetsförmedlingen

                         

Antal personer berörda av varsel om uppsägning

                         

Region

2016

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Stockholms län

881

938

950

933

674

344

557

618

1282

774

2454

601

Uppsala län

30

36

5

90

105

45

46

50

112

96

110

14

Södermanlands län

288

237

49

53

188

96

197

19

77

112

109

23

Östergötlands län

111

173

68

102

49

57

27

56

163

103

201

126

Jönköpings län

178

53

56

86

51

185

0

72

128

78

53

67

Kronobergs län

6

60

341

26

61

0

52

22

46

62

24

60

Kalmar län

52

57

254

61

100

66

0

6

40

44

316

86

Gotlands län

8

0

61

7

6

6

0

15

0

10

0

11

Blekinge län

40

5

69

17

124

0

46

14

57

0

65

7

Skåne län

212

300

505

846

415

314

191

207

693

366

472

346

Hallands län

26

26

53

40

72

117

27

42

83

91

59

60

Västra Götalands län

620

413

621

588

556

303

139

288

730

804

783

860

Värmlands län

110

136

150

223

35

21

19

172

67

6

19

64

Örebro län

113

232

68

81

129

26

27

25

94

88

51

389

Västmanlands län

93

308

16

84

110

144

63

30

82

109

122

69

Dalarnas län

111

193

62

93

57

134

14

30

58

105

51

70

Gävleborgs län

52

41

141

40

47

75

48

47

161

93

64

27

Västernorrlands län

186

125

43

52

5

85

89

55

40

101

29

43

Jämtlands län

25

18

98

28

0

0

0

0

36

56

18

0

Västerbottens län

48

62

31

15

171

38

32

24

76

166

52

49

Norrbottens län

60

94

134

47

156

298

109

71

53

83

46

37

Riket

3250

3507

3775

3512

3111

2354

1683

1863

4078

3347

5098

3009

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta