Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
128 673 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Utbildning // Befolkningens studiedeltagande

Befolkningens studiedeltagande

Senast uppdaterad 2017-01-10
Förklaring
Uppgifterna om studiedeltagande sammanställs av SCB höstterminen varje år. Statistiken bygger på en bearbetning av registerinformation från ett flertal av SCB:s register, samt från CSN, Arbetsmarknadsverket och dåvarande KY-myndigheten. Alla personer folkbokförda i Sverige i åldern 16-64 år ingår. Uppgifter om studiedeltagande täcker studerande i reguljär svensk gymnasieutbildning, kommunal vuxenutbildning, universitets- och högskoleutbildning, tekniskt basår, kvalificerad yrkesutbildning (KY) samt övriga med studiemedel från CSN.

Befolkning 2015-12-31 i åldern 16-64 år efter folkbokföringskommun och studiedeltagande höstterminen 2015

                   

Kommun/Region

Befolkning 16-64 år

Studiedeltagande

Gymnasie-utbildning

Högskole-utbildning

Komvux-utbildning

Övriga studerande

Antal       

Pro- cent

Antal       

Pro- cent

Antal       

Pro- cent

Antal       

Pro- cent

Berg

3 886

212

5,5

82

2,1

72

1,9

132

3,4

Bräcke

3 709

260

7,0

75

2,0

109

2,9

179

4,8

Härjedalen

5 888

316

5,4

113

1,9

85

1,4

249

4,2

Krokom

8 481

468

5,5

213

2,5

195

2,3

290

3,4

Ragunda

2 980

155

5,2

46

1,5

36

1,2

127

4,3

Strömsund

6 572

371

5,6

97

1,5

89

1,4

288

4,4

Åre

6 811

347

5,1

234

3,4

64

0,9

332

4,9

Östersund

37 550

1 707

4,5

2 186

5,8

1 222

3,3

1 248

3,3

Jämtlands län

75 877

3 836

5,1

3 046

4,0

1 872

2,5

2 845

3,7

Riket

6 083 579

313 580

5,2

341 569

5,6

131 076

2,2

234 566

3,9

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta