Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Utbildning // Befolkningens studiedeltagande

Befolkningens studiedeltagande

Senast uppdaterad 2017-12-18
Förklaring
Uppgifterna om studiedeltagande sammanställs av SCB höstterminen varje år. Statistiken bygger på en bearbetning av registerinformation från ett flertal av SCB:s register, samt från CSN, Arbetsmarknadsverket och dåvarande KY-myndigheten. Alla personer folkbokförda i Sverige i åldern 16-64 år ingår. Uppgifter om studiedeltagande täcker studerande i reguljär svensk gymnasieutbildning, kommunal vuxenutbildning, universitets- och högskoleutbildning, tekniskt basår, kvalificerad yrkesutbildning (KY) samt övriga med studiemedel från CSN.

Befolkning 2016-12-31 i åldern 16-64 år efter folkbokföringskommun och studiedeltagande höstterminen 2016

                   

Kommun/Region

Befolkning 16-64 år

Studiedeltagande

Gymnasie-utbildning

Högskole-utbildning

Komvux-utbildning

Övriga studerande

Antal      

Pro- cent

Antal      

Pro- cent

Antal      

Pro- cent

Antal      

Pro- cent

Berg

3 927

224

5,7

80

2,0

80

2,0

144

3,7

Bräcke

3 705

246

6,6

74

2,0

110

3,0

159

4,3

Härjedalen

5 827

297

5,1

125

2,1

71

1,2

289

5,0

Krokom

8 456

454

5,4

189

2,2

181

2,1

365

4,3

Ragunda

3 003

172

5,7

40

1,3

25

0,8

164

5,5

Strömsund

6 583

350

5,3

89

1,4

126

1,9

269

4,1

Åre

7 109

344

4,8

230

3,2

100

1,4

390

5,5

Östersund

37 762

1 711

4,5

2 127

5,6

1 373

3,6

1 295

3,4

Jämtlands län

76 372

3 798

5,0

2 954

3,9

2 066

2,7

3 075

4,0

Riket

6 152 410

318 121

5,2

341 115

5,5

141 655

2,3

240 473

3,9

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta