Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Utbildning // Högskolenybörjare per 1000 inv…

Högskolenybörjare per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2018-10-15
Förklaring
Med högskolenybörjare avses en studerande som påbörjat högskoleutbildning vid universitet/högskola och som inte tidigare bedrivit högskolestudier. Med rekryteringskommun/län avses folkbokföringsort den 1 januari det år studierna påbörjas.
PDF
Diagram nuläge

Högskolenybörjare fördelat på kvinnor och män läsåret 2017/2018

             

Kommun/Region

Antal högskolenybörjare

Andel högskolenybörjare per 1000 av befolkningen 18-64 år

Kvinnor

Män        

Totalt    

Kvinnor

Män  

Totalt

Berg

24

10

34

13,7

5

9

Bräcke

8

7

15

5

3,7

4,3

Härjedalen

36

18

54

14

6

9,7

Krokom

39

26

65

10

6,2

8

Ragunda

14

7

21

10,4

4,6

7,3

Strömsund

17

15

32

5,9

4,4

5,1

Åre

32

37

69

9,8

10

9,9

Östersund

242

172

414

13,1

9,4

11,2

Jämtlands län

412

292

704

11,5

7,7

9,5

Riket

37 068

24 905

61 973

12,6

8,1

10,3

Källa: Statistiska centralbyrån, Utbildningsstatistik