Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Utbildning // Högskolenybörjare per 1000 inv…

Högskolenybörjare per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2017-10-30
Förklaring
Med högskolenybörjare avses en studerande som påbörjat högskoleutbildning vid universitet/högskola och som inte tidigare bedrivit högskolestudier. Med rekryteringskommun/län avses folkbokföringsort den 1 januari det år studierna påbörjas.
PDF
Diagram nuläge

Högskolenybörjare fördelat på kvinnor och män läsåret 2016/2017

             

 

Kommun/Region

Antal högskolenybörjare

Andel högskolenybörjare per 1000 av befolkningen 18-64 år

 

Kvinnor

Män        

Totalt    

Kvinnor

Män  

Totalt

 

Berg

11

7

18

6,3

3,5

4,8

 

Bräcke

7

8

15

4,4

4,1

4,2

 

Härjedalen

21

12

33

8

4

5,9

 

Krokom

28

15

43

7,2

3,5

5,3

 

Ragunda

6

4

10

4,4

2,6

3,5

 

Strömsund

14

13

27

4,8

3,8

4,3

 

Åre

32

22

54

9,9

6,1

7,9

 

Östersund

160

160

320

8,7

8,8

8,7

 

Jämtlands län

279

241

520

7,8

6,3

7

 

Riket

27 562

20 873

48 435

9,5

6,9

8,2

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Utbildningsstatistik

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta