Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Utbildning // Högskoleutbildningar i länet

Högskoleutbildningar i länet

Senast uppdaterad 2017-12-18
Förklaring
Uppgifterna sammanställs från individuppgifter avseende studiedeltagande m.m. höstterminen varje år. Uppgifter hämtas från CSN och SCB-register. I tabellen redovisas antal studerande i grundläggande högskoleutbildning efter studieort och studieortens (-kommunens) läge i förhållande till folkbokföringsorten (-kommunen). Tabellen speglar inte entydigt hur stor andel av de studerande som bor på studieorten, eftersom det förekommer att studerande flyttar till studieorten utan att anmäla flyttning (ändra folkbokföringsort).

Grundläggande och avancerad högskoleutbildning i länet höstterminen 2016

         

Studieort (kommun)

Antal studenter

därav Folkbokföringsort 2016-12-31

Samma kommun som studieorten

Annan kommun i samma län

Annat län

Berg

11

11

 

 

Bräcke

7

7

 

 

Härjedalen

22

22

 

 

Krokom

37

30

1

6

Ragunda

7

7

 

 

Strömsund

7

7

 

 

Åre

48

48

 

 

Östersund

2 989

1 535

240

1 214

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta