Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
128 673 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Utbildning // Högskoleutbildningar i länet

Högskoleutbildningar i länet

Senast uppdaterad 2017-01-10
Förklaring
Uppgifterna sammanställs från individuppgifter avseende studiedeltagande m.m. höstterminen varje år. Uppgifter hämtas från CSN och SCB-register. I tabellen redovisas antal studerande i grundläggande högskoleutbildning efter studieort och studieortens (-kommunens) läge i förhållande till folkbokföringsorten (-kommunen). Tabellen speglar inte entydigt hur stor andel av de studerande som bor på studieorten, eftersom det förekommer att studerande flyttar till studieorten utan att anmäla flyttning (ändra folkbokföringsort).

Grundläggande och avancerad högskoleutbildning i länet höstterminen 2014

         

Studieort (kommun)

Antal studenter

därav Folkbokföringsort 2015-12-31

Samma kommun som studieorten

Annan kommun i samma län

Annat län

Berg

17

17

 

 

Bräcke

15

15

 

 

Härjedalen

21

21

 

 

Krokom

53

47

 

6

Ragunda

6

6

 

 

Strömsund

14

14

 

 

Åre

46

45

1

 

Östersund

2 961

1 547

232

1 182

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta