Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
128 673 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Utbildning // Påbörjat högskola inom 3 år ef…

Påbörjat högskola inom 3 år efter gymnasiet, kön

Senast uppdaterad 2017-05-09
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåret 2012/2013 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region Kvinnor Män Samtliga
Berg 27,3 9,1 19,5
Bräcke 21,4 13,6 17,4
Härjedalen 32,8 15,6 26,7
Krokom 29,1 18,2 23,7
Ragunda 42,9 6,9 24,6
Strömsund 27,5 31,5 29,8
Åre 22,2 22,2 22,2
Östersund 37,8 25,8 31,7
Jämtlands län 32,7 22,2 27,5
Riket 48,1 36,9 42,5

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta