Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Utbildning // Påbörjat högskola inom 3 år ef…

Påbörjat högskola inom 3 år efter gymnasiet, kön

Senast uppdaterad 2018-03-19
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåret 2013/2014 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region Kvinnor Män Samtliga
Berg 20,0 23,5 21,7
Bräcke 23,1 28,6 25,5
Härjedalen 19,5 21,9 20,5
Krokom 31,1 10,6 20,5
Ragunda 23,3 19,0 21,6
Strömsund 28,3 22,2 26,3
Åre 29,7 16,7 22,8
Östersund 28,6 28,0 28,3
Jämtlands län 27,1 23,3 25,2
Riket 49,9 40,0 45,1