Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Utbildning // Studerande som påbörjat högsko…

Studerande som påbörjat högskola inom 3 år; kommuner

Senast uppdaterad 2018-03-20
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåret 2013/2014 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region Kvinnor Män Samtliga
Berg 20,0 23,5 21,7
Bräcke 23,1 28,6 25,5
Härjedalen 19,5 21,9 20,5
Krokom 31,1 10,6 20,5
Ragunda 23,3 19,0 21,6
Strömsund 28,3 22,2 26,3
Åre 29,7 16,7 22,8
Östersund 28,6 28,0 28,3
Jämtlands län 27,1 23,3 25,2
Riket 49,9 40,0 45,1

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta