Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
128 673 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Utbildning // Utbildningsnivå; utrikes/inrik…

Utbildningsnivå; utrikes/inrikes födda

Senast uppdaterad 2017-03-22
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Utbildningsnivå hos inrikes och utrikes födda, 25-64 år, 2016

                 

Högsta utbildningsnivå

Jämtlands län

Riket

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Folk- o grundskola

3 337

11,6

742

23,4

249 133

12,5

108 389

19,5

Gymn högst 2 år

9 142

31,7

702

22,1

514 897

25,9

116 883

21,0

Gymn mer än 2 år

8 160

28,3

407

12,8

495 895

25,0

80 085

14,4

Eftergymn mindre än 3 år

3 846

13,3

457

14,4

299 456

15,1

80 324

14,4

Eftergymn 3 år eller mer

4 084

14,2

549

17,3

393 569

19,8

114 604

20,6

Forskarutbildning

133

0,5

40

1,3

24 547

1,2

12 563

2,3

Uppgift saknas

136

0,5

280

8,8

9 215

0,5

43 412

7,8

Befolkning 25-64 år

28 838

100

3 177

100

1 986 712

100

556 260

100

                 

Högsta utbildningsnivå

Jämtlands län

Riket

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Folk- o grundskola

1 725

6,3

787

23,7

143 972

7,6

112 438

20,0

Gymn högst 2 år

6 705

24,6

646

19,5

401 982

21,1

102 812

18,3

Gymn mer än 2 år

6 719

24,7

402

12,1

432 953

22,8

79 977

14,2

Eftergymn mindre än 3 år

4 237

15,6

459

13,8

308 347

16,2

78 457

13,9

Eftergymn 3 år eller mer

7 605

27,9

797

24,0

590 754

31,1

151 477

26,9

Forskarutbildning

127

0,5

29

0,9

17 314

0,9

9 203

1,6

Uppgift saknas

92

0,3

201

6,1

6 303

0,3

28 766

5,1

Befolkning 25-64 år

27 210

100

3 321

100

1 901 625

100

563 130

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta