Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Utbildning // Utbildningsnivå; utrikes/inrik…

Utbildningsnivå; utrikes/inrikes födda

Senast uppdaterad 2018-03-20
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Utbildningsnivå hos inrikes och utrikes födda, 25-64 år, 2017

                 

Högsta utbildningsnivå

Jämtlands län

Riket

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Folk- o grundskola

3 184

11,0

874

24,6

241 018

12,1

114 995

19,4

Gymn högst 2 år

8 882

30,8

750

21,1

501 849

25,1

121 946

20,6

Gymn mer än 2 år

8 517

29,5

446

12,6

514 620

25,8

83 155

14,0

Eftergymn mindre än 3 år

3 871

13,4

511

14,4

302 800

15,2

86 566

14,6

Eftergymn 3 år eller mer

4 125

14,3

588

16,6

400 992

20,1

121 757

20,6

Forskarutbildning

130

0,5

41

1,2

24 492

1,2

13 223

2,2

Uppgift saknas

146

0,5

340

9,6

9 867

0,5

50 364

8,5

Befolkning 25-64 år

28 855

100

3 550

100

1 995 638

100

592 006

100

                 

Högsta utbildningsnivå

Jämtlands län

Riket

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Folk- o grundskola

1 640

6,0

867

24,1

138 107

7,2

115 863

19,6

Gymn högst 2 år

6 358

23,3

680

18,9

384 698

20,1

105 865

17,9

Gymn mer än 2 år

6 948

25,5

416

11,5

443 758

23,2

82 261

13,9

Eftergymn mindre än 3 år

4 247

15,6

504

14,0

310 657

16,3

83 266

14,1

Eftergymn 3 år eller mer

7 824

28,7

846

23,5

607 553

31,8

160 224

27,1

Forskarutbildning

126

0,5

28

0,8

17 740

0,9

9 750

1,7

Uppgift saknas

96

0,4

262

7,3

6 702

0,4

33 423

5,7

Befolkning 25-64 år

27 239

100

3 603

100

1 909 215

100

590 652

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta