Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
128 673 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Utbildning // Gymnasieexamen

Gymnasieexamen

Senast uppdaterad 2017-10-17
Förklaring

Uppgifterna bygger på totalundersökningar av alla Sveriges skolor, med SCB:s register över skolor i Sverige samt Sveriges alla kommuner som utgångspunkt. Mätningen av elever i grundskola och gymnasieskola görs i oktober varje år. Resultatet av mätningen avser läsår och publiceras på våren för pågående läsår. Mätningen av betyg och provresultat görs varje vårtermins slut och resultatet redovisas vid årsskiftet för föregående läsår. Uppgiftslämnare är offentliga och enskilda huvudmän för utbildningen. De föreskrifter som anger vilka uppgifter som skall lämnas för skolan återfinns i Skolverkets författningssamling. Statistiken som redovisas i denna tabell avser skolkommun, dvs den kommun där eleven går i skola.

PDF
Diagram nuläge

Elever med gymnasieexamen i skolkommunen. Totalt antal med examen samt andelar med examen i högskoleförberedande program och yrkesprogram, läsåret 2015/2016

Kommun/Region            

Totalt antal avgångs- elever i skol- kommunen

Antal

Andel

Elever med gymnasie- examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Elever med gymnasie examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Berg

20

19

10

9

95,0

52,6

47,4

Bräcke

23

17

0

17

73,9

0,0

100,0

Härjedalen

34

23

18

5

67,6

78,3

21,7

Krokom

52

51

0

51

98,1

0,0

100,0

Ragunda

11

11

0

11

100,0

0,0

100,0

Strömsund

81

70

29

41

86,4

41,4

58,6

Åre

61

58

30

28

95,1

51,7

48,3

Östersund

845

742

456

286

87,8

61,5

38,5

Jämtlands län

1 127

991

543

448

87,9

54,8

45,2

Riket

81 058

72 734

48 876

23 858

89,7

67,2

32,8

Källa: Skolverket

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta