Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Utbildning // Gymnasieexamen

Gymnasieexamen

Senast uppdaterad 2017-12-22
Förklaring

Uppgifterna bygger på totalundersökningar av alla Sveriges skolor, med SCB:s register över skolor i Sverige samt Sveriges alla kommuner som utgångspunkt. Mätningen av elever i grundskola och gymnasieskola görs i oktober varje år. Resultatet av mätningen avser läsår och publiceras på våren för pågående läsår. Mätningen av betyg och provresultat görs varje vårtermins slut och resultatet redovisas vid årsskiftet för föregående läsår. Uppgiftslämnare är offentliga och enskilda huvudmän för utbildningen. De föreskrifter som anger vilka uppgifter som skall lämnas för skolan återfinns i Skolverkets författningssamling. Statistiken som redovisas i denna tabell avser skolkommun, dvs den kommun där eleven går i skola.

PDF
Diagram nuläge

Elever med gymnasieexamen i skolkommunen. Totalt antal med examen samt andelar med examen i högskoleförberedande program och yrkesprogram, läsåret 2016/2017

Kommun/Region            

Totalt antal avgångs- elever i skol- kommunen

Antal

Andel

Elever med gymnasie- examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Elever med gymnasie examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Berg

30

29

24

5

96,7

82,8

17,2

Bräcke

22

21

0

21

95,5

0,0

100,0

Härjedalen

23

23

3

0

100,0

13,0

0,0

Krokom

49

45

0

45

91,8

0,0

100,0

Ragunda

10

10

0

10

100,0

0,0

100,0

Strömsund

60

54

19

35

90,0

35,2

64,8

Åre

64

57

32

25

89,1

56,1

43,9

Östersund

759

695

434

261

91,6

62,4

37,6

Jämtlands län

1 017

934

530

404

91,8

56,7

43,3

Riket

81 595

73 675

50 114

23 561

90,3

68,0

32,0

Källa: Skolverket

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta