Kalmar län
Fakta & Perspektiv
242 301 INVÅNARE
11 165 km2 AREA
12 KOMMUNER
Kalmar län
Kalmar län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2017-09-12
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2016 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Kalmar län

Riket

Män  

Kvinnor

Män  

Kvinnor

Cirkulationsorganens sjukdomar

420

433

306

331

Tumörer

306

286

248

226

Andningsorganens sjukdomar

93

72

60

66

Yttre orsaker till sjukdom och död

83

38

61

37

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

61

108

47

84

Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat

54

58

44

57

Matsmältningsorganens sjukdomar

37

29

30

29

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

35

35

27

25

Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd

25

33

27

36

Vissa infektions och parasitsjukdomar

21

26

19

21

Sjukdomar i urin- och könsorgan

13

11

13

12

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

5

1

3

4

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

5

10

3

7

Vissa perinatala tillstånd

2

1

2

1

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

2

6

3

3

Hudens och underhudens sjukdomar

2

2

1

2

Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid

--

--

--

0

Samtliga dödsorsaker

1 163

1 151

895

941

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta