Kalmar län
Fakta & Perspektiv
242 301 INVÅNARE
11 165 km2 AREA
12 KOMMUNER
Kalmar län
Kalmar län // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2017-12-14
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2017 efter näringsgren (SNI 2007)

         

Näringsgren

Antal

Andel

Kalmar län

Riket            

Kalmar län

Riket

Areella

10 172

248 228

32,8

19,3

Tillverkning, gruvor, energi

1 765

60 964

5,7

4,7

Byggindustri

2 444

106 321

7,9

8,3

Handel

3 163

143 506

10,2

11,2

Hotell och restaurang

981

34 595

3,2

2,7

Transport och kommunikation

620

31 782

2,0

2,5

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

6 059

351 224

19,6

27,4

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

2 111

101 698

6,8

7,9

Andra samhälleliga och personliga tjänster

3 668

205 864

11,8

16,0

Samtliga exkl okänd näringsgren

30 983

1 284 182

100

100

Näringsgren okänd

189

7 926

 

 

Totalt

31 172

1 292 108

 

 

Källa: Statsitiska centralbyrån, Företagsregistret

         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta