Kalmar län
Fakta & Perspektiv
242 301 INVÅNARE
11 165 km2 AREA
12 KOMMUNER
Kalmar län
Kalmar län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande med eftergym…

Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning

Senast uppdaterad 2017-03-20
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI). Fr.o.m. den version som avser förvärvsarbetande november 2002 gäller att barnomsorg inom förskola har bytt namn till förskoleutbildning. I samband med detta har "Förskoleutbildning" förts från gruppen "Vård och omsorg" till gruppen "Utbildning och forskning".
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.
PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande november 2015 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning fördelade efter näringsgren

               

Kalmar län

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

14 815

14

20 077

20

34 892

34

102 501

Jordbruk, skogsbruk och fiske

353

11

185

6

538

17

3 313

Tillverkning och utvinning

1 905

10

1 317

7

3 222

17

18 515

Energiförsörjning; miljöverksamhet

543

26

512

24

1 055

50

2 098

Byggverksamhet

525

8

218

3

743

11

6 951

Handel

1 363

13

917

9

2 280

22

10 550

Transport och magasinering

369

9

345

8

714

17

4 253

Hotell- och restaurangverksamhet

344

11

196

6

540

17

3 022

Information och kommunikation

503

30

527

32

1 030

62

1 660

Finans- och försäkringsverksamhet

179

19

285

30

464

49

938

Fastighetsverksamhet

231

15

187

12

418

27

1 516

Företagstjänster

1 455

17

1 600

18

3 055

35

8 686

Offentlig förvaltning och försvar

1 246

23

2 243

41

3 489

64

5 417

Utbildning och forskning

2 179

20

5 609

52

7 788

72

10 744

Vård och omsorg; sociala tjänster

2 831

14

5 107

26

7 938

40

19 821

Personliga och kulturella tjänster

624

17

640

17

1 264

34

3 705

Okänd verksamhet

165

13

189

14

354

27

1 312

Icke förvärvsarbetande, Totalt

4 274

16

2 663

10

6 937

26

27 346

   i reguljär utbildning

2 432

32

913

12

3 345

44

7 560

   ej i reguljär utbildning

1 842

9

1 750

9

3 592

18

19 786

Totalt

19 089

15

22 740

18

41 829

33

129 847

               

Riket

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

681 202

15

1 179 106

27

1 860 308

42

4 412 649

Jordbruk, skogsbruk och fiske

7 271

12

5 215

8

12 486

20

61 856

Tillverkning och utvinning

68 837

13

92 425

17

161 262

30

538 001

Energiförsörjning; miljöverksamhet

8 565

18

10 512

22

19 077

40

47 249

Byggverksamhet

26 699

9

17 969

6

44 668

15

311 025

Handel

79 434

15

68 694

13

148 128

28

536 514

Transport och magasinering

26 253

12

20 384

9

46 637

21

215 384

Hotell- och restaurangverksamhet

20 234

14

11 518

8

31 752

22

148 078

Information och kommunikation

43 150

25

71 776

41

114 926

66

173 428

Finans- och försäkringsverksamhet

17 057

19

36 211

40

53 268

59

89 890

Fastighetsverksamhet

12 235

18

13 993

21

26 228

39

67 574

Företagstjänster

91 090

18

164 811

32

255 901

50

515 206

Offentlig förvaltning och försvar

58 571

22

122 744

47

181 315

69

262 979

Utbildning och forskning

80 100

17

248 985

52

329 085

69

475 614

Vård och omsorg; sociala tjänster

103 970

14

240 282

32

344 252

46

742 906

Personliga och kulturella tjänster

32 473

17

47 045

25

79 518

42

190 952

Okänd verksamhet

5 263

15

6 542

18

11 805

33

35 993

Icke förvärvsarbetande, Totalt

215 781

17

175 626

14

391 407

31

1 251 526

   i reguljär utbildning

117 789

33

66 891

19

184 680

52

361 331

   ej i reguljär utbildning

97 992

11

108 735

12

206 727

23

890 195

Totalt

896 983

16

1 354 732

24

2 251 715

40

5 664 175

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta